Gå til hovedindhold

Unge

U-turn er Horsens Kommunes tilbud til unge under 18, der ryger hash eller bruger andre rusmidler. Vi tilbyder anonym rådgivning og længerevarende forløb. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe.

29. nov. 2022
 • Læs op

Indhold

  Har du brug for hjælp?

  Hvis du bor i Horsens kommune og er under 18 år, kan du altid få hjælp ved at kontakte U-turn.

  Hvis du bor i Horsens kommune og er over 18 år, kan du læse mere om andre hjælpemuligheder her.

  U-turns rådgivning er for dig, der bor i Horsens Kommune og ønsker:

  • Rådgivning om alkohol, hash og andre rusmidler
  • Inspiration til at komme videre
  • Hjælp til at hjælpe andre videre

  Hvordan kommer jeg i kontakt med rådgivningen?

  Du er velkommen til at ringe på 21 73 12 37 i åbningstiden - og du kan altid være anonym.

  Du er også altid velkommen til at komme forbi i rådgivningens åbningstid på torsdage mellem kl. 16:00-18:00. Derudover kan du ringe til os og aftale et møde, så vi kan afsætte den nødvendige tid. Vores adresse er Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens.

  Hvad snakker vi om, og hvem får det at vide?

  Vi taler om det, du ønsker at ændre i dit liv. Du kan være anonym, når du henvender dig i rådgivningen. Det gælder både når du ringer, og når du kommer ind til en samtale.

  Hvad sker der videre?

  I rådgivningen forsøger vi at hjælpe dig videre. Det kan enten være til U-turns forskellige tilbud eller med andre tilbud, der måske kunne være noget for dig. Alle U-turns tilbud er gratis.

  Et typisk forløb vil bestå af mellem 3-5 samtaler. Herefter vil du kunne blive visiteret videre til et længerevarende forløb, såfremt at du har brug for yderligere efter de 3-5 samtaler.

  Læs mere om U-turns rådgivning.

  Læs om Jespers første besøg i rådgivningen.

  Når du bliver visiteret til et individuelt forløb, starter det med, at du screenes igennem UngMap, som er et nationalt screenings redskab. Herefter tages der i vores behandlingsteam stilling til, om du skal tilbydes et MOVE-forløb eller et U-turn forløb.

  Formålet med begge forløb er at hjælpe dig til at tage skridt mod at ryge mindre hash eller helt holde op med hash og andre rusmidler. Målene vil være individuelle og aftales i samarbejde med dig.

  Samtalerne tager udgangspunkt i det, DU har lyst til at tale om, og der er ingen løftede pegefingre.

  Hvordan foregår det i et U-turn forløb?

  Du aftaler med en af U-turns medarbejdere at komme for eksempel en time en gang om ugen. Det er forskelligt, hvor ofte og hvor lang tid ad gangen, du har behov for. Et typisk behandlingsforløb vil bestå af 6 måneders behandling og 3 måneders efterbehandling.

  En del af at være i U-turn kan være at få støtte til at komme i gang med fysisk bevægelse igennem træning - eller andre opgaver af mere praktisk karakter.

  Samtalerne kan også inddrage dine forældre, din kæreste eller nogle af dine venner. Deres støtte kan være en stor hjælp, der gør det lettere for dig at gøre noget ved dit forbrug af hash eller stoffer.

  Men det er naturligvis dig selv, der bestemmer, om der skal inviteres nogen fra din familie eller omgangskreds med til en eller flere af samtalerne.

  Metoder i et U-turn forløb:

  I U-turns behandlingsforløb arbejder vi både systemisk, narrativt, motiverende (MI) og løsningsfokuseret. Som et supplement til din behandling i U-turn har du også mulighed for at modtage NADA-behandling. Dette kan du aftale nærmere om, med din behandler fra U-turn.

  Hvordan foregår det i et MOVE-forløb?

  Den primære behandling består af 12 samtaler, hvor du kommer ind og får en samtale om ugen á cirka 45 minutters varighed.

  Hvis du fremmøder stabilt i et MOVE-forløb, modtager du et gavekort i snit hver anden gang du fremmøder. Efter de 12 samtaler, overgår du til efterbehandling:

  I de første 3 måneder, vil du blive ringet op én gang ugentligt og få en personlig samtale en gang månedligt. De sidste 3 måneder, vil du blive ringet op hver 14. dag og få én personlig afsluttende samtale.

  Metoder i et MOVE-forløb:

  Move er et struktureret samtaleforløb, hvor der arbejdes det motiverende (MI) og med kognitiv adfærds terapi (KAT).

  Hvordan kommer jeg i individuel behandling?

  Vejen til alle vores tilbud går via rådgivningen. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os.

  Har du selv et problem med hash eller andre rusmidler?

  Har du nogle du holder af og som du synes, du snakker godt med?

  Så kan du med deres støtte gøre meget selv for at nå dit mål og at stoppe eller få styr på dit forbrug.

  Her er nogle ideer, som andre unge har kunnet bruge i deres arbejde for at få kontrol med deres liv. Måske kan du finde inspiration i nogle af idéerne?


  Lav en liste over fordele og ulemper

  Du kan lave en liste over fordele og ulemper ved at stoppe med at bruge rusmidler.

  Herefter kan du sammenligne med fordelene og ulemperne ved at fortsætte.

  Tænk over, hvad der er vigtigst for dig: Fordelene eller ulemperne?

  Det hjælper dig til at blive mere opmærksom på, hvad der er vigtigt for dig.


  Hvornår kan du bedst undvære rusmidlerne?

  Skriv ned, hvornår du bruger rusmidler. Tænk over, hvilke gange du kunne undvære at bruge dem. Når du er kommet godt i gang med at reducere dit forbrug, bliver det meget lettere at gøre endnu mere ved det.


  Udskyd næste joint eller bane

  Det kan være en god idé at forsøge at udskyde næste joint, bane eller pille. Det er ikke sikkert, du kan holde en hel dag – men bare en halv times udskydelse kan være en stor hjælp. Måske er trangen til rusmidlerne ikke lige så stor bagefter. Måske kan du udskyde længere næste gang.

  Løsninger giver energi

  Forsøg at komme i tanke om så mange ideer som muligt til ting, der kan hjælpe dig. Du kan skrive en liste over alle de ideer, du kan komme i tanke om.

  Du skal ikke tænke over, hvor realistiske idéerne er. Det giver energi at opdage, hvor mange forskellige løsninger, der findes på et problem.

  Har du nogen at snakke med?

  Du kan have brug for hjælp fra din omgangskreds. Tænk over, hvilke mennesker du vil kunne bruge og hvem du har lyst til at bede om hjælp? Hvem vil være gode til at hjælpe dig? Hvilken hjælp vil du have mest brug for? Og kan du måske selv være med at fortælle, hvordan de bedst kan hjælpe?

  Tag mod til dig og bed om deres hjælp.

  Find noget at sætte i stedet

  Det er en rigtig god idé at sætte noget i stedet for hashen og rusmidlerne.

  Måske er der noget, du elsker at gøre, som du ikke har gjort længe? Det kan både være fritidsinteresser, venner, familie, arbejde, uddannelse, det at gå ture og så videre. Det er dig, der bestemmer.

  Læg mærke til det, der går godt

  Mange har en tendens til at fokusere på det, der går skidt i tilværelsen og mindre på det gode. Det kan derfor være en god idé at hjælpe dig selv til at fokusere på dine succeser. For eksempel hvis det lykkes dig at ryge mindre hash eller gøre gode ting for dig selv.

  Der er mange måder at støtte en ven, der har et problem med hash eller andre rusmidler. Her kan du se nogle grundlæggende idéer, som måske kan hjælpe dig til at være en god støtte:

  Fordømmelse kan skabe afstand

  Forsøg at undgå at være fordømmende og bebrejdende. Du kan godt vise, at du er bekymret uden at bebrejde. Du risikerer nemlig at være med til at skubbe den, du vil hjælpe længere væk fra dig og måske længere ud i rusmidlerne, hvis du fordømmer.

  Husk at rose

  Husk at rose, når din ven gør noget godt – også selvom det måske ikke er de store forandringer, du helst ville se. Vi mennesker vokser med ros – så måske kan rosen være med til, at vi får overskud til at skabe forandringer.

  Lidt skal også roses

  Støt op om de initiativer til forandring den, du vil hjælpe, tager – også selvom det måske i dine øjne er små initiativer.

  Hvad får din ven ud af rusmidlerne?

  Det kan også være en god idé at spørge ind til, hvad rusmidlerne og hashen giver din ven. Mange bruger hashen eller rusmidlerne som hjælp til noget helt konkret i hverdagen. På den måde indbyder du til dialog og viser, at du søger at forstå.

  Måske er der aldrig nogen, der har spurgt på den måde før.

  Noget at sætte i stedet

  Ofte er det en god hjælp at finde oplevelser, aktiviteter, interesser og andet, som kan sættes i stedet for hashen/ rusmidlerne. Måske har din ven tidligere været meget optaget af en fritidsinteresse – eller måske er samvær med dig noget af det, der kan sættes i stedet.

  Du kan hjælpe - men ikke forandre andre

  Det er vigtigt at vise, at du tror på, at det menneske, du vil hjælpe, selv har styrke til at gøre noget.

  Du kan ikke skabe forandringen for vedkommende. Men det bliver lettere for din ven at gøre noget, når du viser din støtte og tro på, at det nok skal lykkes.

  Det kan være en svær oplevelse, når den man gerne vil hjælpe, ikke er parat endnu. Du kan fortælle din ven, at du er der og gerne vil hjælpe den dag, din ven er klar til at bruge din støtte.

  Tag problemet seriøst

  Det er vigtigt for den, du vil hjælpe, at du viser at du tager problemet seriøst. Du kan gøre lidt for at sætte dig ind i, hvordan hash eller rusmidler virker. Det hjælper dig med at forstå den svære situation som den, du vil hjælpe, er i.

  Man kan da ikke bare stoppe?

  I U-turn møder vi mange unge, der er bekymrede for, om de kan stoppe med at ryge hash, tage ecstacy eller kokain.

  Nogle af de spørgsmål, de unge typisk stiller, er:

  • Får man fysisk ubehag?
  • Risikerer man at blive deprimeret?
  • Kommer der andre ubehageligheder?

  I virkelighedens verden er det meget forskelligt, hvordan mennesker oplever ophør. Nogle oplever voldsomme reaktioner på deres krop, mens andre ikke mærker nogle fysiske tegn på, at de er ophørt med et forbrug af rusmidler. Fælles for alle er, at de oplever store gevinster i deres liv…Der er lys for enden af tunnelen.

  Tre historier om at stoppe

  Vi har valgt at fortælle tre historier, der viser, hvor forskelligt ophør med hash, ecstacy og kokain kan opleves fra person til person.

  Unges erfaringer med U-turn