Gå til hovedindhold

Lærer

For at bistå lærerne i grundskolen i det store arbejde med at gøre eleverne i grundskolen parat til at vælge ungdomsuddannelse, er der udarbejdet en række undervisningsmaterialer, som understøtter de faste aktiviteter, der er i det obligatoriske emne Uddannelse og Job.

29. nov. 2022
 • Læs op

Indhold

  Karrierelæring

  Det teoretiske grundlag for de for- og efterbehandlingsmaterialer vi udarbejder i Ungdomscenter Horsens, bygger på den engelske karrierelæringsteoretiker Bill Laws teorier. I Bill Laws teorier, er dét at træffe et valg, et læringsanliggende. Dét at træffe valg og tage beslutninger er noget, der må læres på lige fod med det at lære at læse, skrive og regne. Det kompetente valg beror på en række færdigheder, og de fleste mennesker har potentiale til udvikling af specifikke færdigheder med det formål at tage vare på egen livs-/karriereudvikling.

  Ved alle aktiviteter i grundskolen bestræbes, at aktiviteten planlægges ud fra 40-20-40 modellen: 40% forbehandling, 20% aktivitet og 40% efterbehandling.

  For lærere i folkeskolen i Horsens Kommune vil for- og efterbehandlingsmaterialer til de lovbundne uddannelses- og jobaktiviteter være at finde på minuddannelse.net. Her er det let at omdanne de enkelte forløb, så de passer til egne klasser. For alle andre, er der adgang til materialerne her på hjemmesiden.

  Ud over for- og efterbehandling til faste uddannelses- og jobaktiviteter, har Horsens Kommune udviklet en række eksemplariske uddannelses- og jobforløb kaldet Samspil. Det forventes, at hver klasse arbejder med dette eller tilsvarende aktiviteter i 25 timer om året.

  Videoer til forældremøder i august

  Videoer til forældremøder i august