Gå til hovedindhold

Elev i 6. - 10. klasse

Du får vejledning og arbejder med uddannelses- og jobaktiviteter

02. feb. 2023
 • Læs op

Indhold

  Alle elever i 6. klasse deltager i Samspil og har mulighed for praktik.

  Alle elever i 7. -10. klasse får vejledning af en uddannelsesvejleder:

  • Alle elever får kollektiv vejledning
  • Nogle elever får gruppe- og/eller individuel vejledning
  • Alle elever deltager i løbet af 8.-9. klasse i Uddannelses- og Jobaktiviteter som et led i vejledningen

  Nedenfor kan du få et overblik over hvilke aktiviteter, du skal opleve hvornår, og hvad de enkelte aktiviteter indebærer. 

   

   

  Kollektiv vejledning

   

  Faste uddannelses- og job aktiviteter

  Uddannelses- og job undervisning

  Besluttes på den enkelte skole

  6. klasse

   

   

  Samspil

  (25 timer)

  Praktik

  Uddannelses- og job aktiviteter planlagt lokalt

  7. klasse

  Kollektiv vejledning

   

  Samspil

  (25 timer)

  Praktik

  Uddannelses- og job aktiviteter planlagt lokalt

  8. klasse

  Kollektiv vejledning

  Introduktionskurser

  Skills Stafetten

  Uddannelsesmesse

  Samspil

  (25 timer)

  Praktik

  Uddannelses- og job aktiviteter planlagt lokalt

  9. klasse

  Kollektiv vejledning

  Uddannelsesmesse

  Brobygning

  UJ-dag på VIA

  Samspil

  (25 timer)

  Praktik

  Uddannelses- og job aktiviteter planlagt lokalt

  10. klasse

  Kollektiv vejledning

   

  Brobygning

   

   

  Praktik

  Uddannelses- og job aktiviteter planlagt lokalt

   

  Læs mere om uddannelses- og jobaktiviteter

  Du vil sammen med dine klassekammerater modtage besøg i klassen af en uddannelsesvejleder i 7., 8., 9. og 10. klasse.

  I den kollektive vejledning vil du blandt andet:

  • Lære om ungdomsuddannelserne - indhold, struktur og muligheder
  • Blive orienteret om hele uddannelsessystemet
  • Få introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden (ug.dk)
  • Få vejledning i udfyldelse af studievalgsportfolio, uddannelsesplaner mm.
  • Prøve mange spændende aktiviteter

  Der er forskel på, hvad du skal opleve alt efter, hvilket klassetrin du går på:

  7. klasse:

  Fokus på uddannelsessystemet, herunder forskelle på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

  8. klasse:

  Fokus på at være nysgerrig og undersøgende for at blive klogere på egne styrker og interesser.  

  9.(10.) klasse:

  Fokus på dét at træffe valg. Ikke udelukkende uddannelsesvalg men valg i al almindelighed.

  Det gælder for al vejledning, at Ungdomscenter Horsens kommer ind på de områder, der er beskrevet i:

  ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv”.

  Som elev i Horsens Kommune får du undervisning i Uddannelse og Job. Det kaldes Samspil og er et stærkt samarbejde mellem grundskoler, erhvervsliv og ungdomsuddannelser.

  • Alle elever fra 0. - 9. klasse deltager i samspilsundervisning 25 timer pr. år
  • 5. årgang deltager i besøg på Industrimuseet
  • 6., 7. og 9. årgang besøger lokale virksomheder

   

  Læs mere om Samspil.

  Hvert år dyster de bedste elever fra erhvervsuddannelserne i deres fag. De dygtigste kan vinde DM i Skills, hvorefter de går videre til EM (EuroSkills) og har mulighed for at komme til VM (WorldSkills).

  I forbindelse med "det rigtige" DM i Skills, bliver DM i Skills Stafetten afviklet. Det er en event for alle 8. klasser i hele Danmark.

  Det handler om at afprøve dine skills (evner) indenfor forskellige fag på erhvervsuddannelserne.

  Alle elever i 8. klasse i Horsens kommune bruger en hel dag på en af de fire erhvervsuddannelsesinstitutioner.

  Det bedste hold fra hver klasse går videre til lokalmesterskaberne, som er en konkurrence mellem ca. 70 hold fra Horsens og Hedensted. Herfra går fire hold videre til DM.

  I Horsens Kommune er der tradition for at eleverne klarer sig godt til DM i Skills Stafet - se glimt fra finalenen 2022 hvor 3 elever fra Brædstrup skole vandt Dm i Skills Stafet her.

   

  Uddannelsesmessen arrangeres af Horsens Kommune i samarbejde med Hedensted Kommune og uddannelserne i Horsens og Hedensted for at give dig og dine forældre en enestående mulighed for at undersøge en masse omkring uddannelserne på ET sted SAMMEN.

  I 2023-24 afvikles Uddannelsesmessen i Forum Horsens den 28. oktober 2023. 

  Alle elever på 8. årgang deltager i introduktionskurser. Her besøger du to forskellige ungdomsuddannelser i løbet af en uge. Èn uddannelse mandag-tirsdag og en anden uddannelse onsdag-torsdag. På introduktionskurserne vil du opleve, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse.

  Link til bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning

  På introduktionskurserne får du mulighed for:

  • At opleve det sociale og faglige på uddannelserne
  • At opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer
  • At danne egne indtryk af indhold og krav
  • At se og møde elever som går på uddannelsen
  • At få kendskab til muligheder inden for uddannelse og job

   

  Når du går i 9. klasse på en folkeskole i Horsens Kommune, besøger du og din klasse VIA University College i Horsens for at få et indblik i forskellige uddannelsesmuligheder efter din ungdomsuddannelse.

  • Dagen foregår på VIA University College. Sammen med en masse andre aktører skaber VIA muligheden for du bliver klogere på, hvordan en EUDuddannelse eller en gymnasial uddannelse kan føre til videreuddannelse. 

  Som elev i 9. klasse, kan du og dine kammerater få lov til at deltage i brobygning i uge 3 eller 4, hvis et af følgende to kriterier er opfyldt:

  • Du er uddannelsesparat, men har behov for afklaring
  • Du blev vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse 

  Brobygning er en unik chance for at lære mere om en ungdomsuddannelse, før du skal beslutte hvad du skal efter grundskolen. 

  Link til bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning

  Erhvervspraktik

  Det er op til den enkelte skole, hvordan de anvender muligheden for praktik.

  Hvis du vil i erhvervspraktik, skal du snakke med din lærer.

  Skolen kan vælge at lade praktik være en del af emnet Uddannelse og Job i 6. - 10. klasse eller af valgfaget arbejdskendskab.

  Du har krav på at komme i praktik, uanset om din skole benytter muligheden eller ej.

  Du kan læse mere om erhvervspraktik i en pjece fra Børne- og Undervisningsministeriet, der hedder "Brug din ret til erhvervspraktik".

  Hvis du mangler hjælp eller inspiration til at finde erhvervspraktikplads kan du gå ind på siden: praktik.horsens.dk hvor du finder en række lokale virksomheder, der tilbyder at tage erhvervspraktikanter

  Unikpraktik

  En anden form for praktik kaldes unikpraktik, da det er noget unikt/særligt at få lov til at komme i praktik indenfor disse områder.

  Det gælder: Sygehuset, Forsvaret, Politiet, Horsens Kommune, Aarhus Universitet, Horsens Folkeblad, TV Østjylland eller Horsens Billedskole.

  Der er lavet aftaler på disse områder i faste perioder og om faste forløb. Du kan læse mere om unikpraktik her.

  Vi kan desværre ikke love, at alle ansøgere kan få en plads, da der er et begrænset antal pladser hvert år.