Skip Navigation

Lærer

For at bistå lærerne i grundskolen i det store arbejde med at gøre eleverne i folkeskolen parat til at vælge ungdomsuddannelse, er der udarbejdet en række undervisningsmaterialer, som understøtter de faste aktiviteter, der er i det obligatoriske emne Uddannelse og Job.

Karrierelæring

Det teoretiske grundlag for de for- og efterbehandlingsmaterialer vi udarbejder i Ungdomscenter Horsens, bygger på den engelske karrierelæringsteoretiker Bill Laws teorier. I Bill Laws teorier, er dét at træffe et valg, et læringsanliggende. Dét at træffe valg og tage beslutninger er noget, der må læres på lige fod med det at lære at læse, skrive og regne. Det kompetente valg beror på en række færdigheder, og de fleste mennesker har potentiale til udvikling af specifikke færdigheder med det formål at tage vare på egen livs-/karriereudvikling.

Ved alle aktiviteter i grundskolen bestræbes, at aktiviteten planlægges ud fra 40-20-40 modellen: 40% forbehandling, 20% aktivitet og 40% efterbehandling.

For lærere i folkeskolen i Horsens Kommune vil for- og efterbehandlingsmaterialer til de lovbundne Uddannelses- og Jobaktiviteter være at finde på minuddannelse.net. Her er det let at omdanne de enkelte forløb, så de passer til egne klasser. For alle andre, er der adgang til materialerne herunder i ePage-version.

Ud over for- og efterbehandling til faste Uddannelses- og Jobaktiviteter, har Horsens Kommune udviklet en række eksemplariske Uddannelses- og Jobforløb kaldet SamspilDet forventes, at hver klasse arbejder med dette eller tilsvarende aktiviteter i 25 timer om året.

Se mere her for at få indblik i, hvilke aktiviteter eleverne laver i skolen i forbindelse med Uddannelse og Job.

For- og efterbehandling Uddannelses- og Job aktiviteter

Ben med tennissko der står ved en gul streg foran skoene er der en tredeltpil der viser til højre, venstre og ligeud

Kontakt

Ungdomscentret

Christiansholmsgade 23
8700 Horsens
Telefon: 76 29 30 80
Send sikker mail (kræver NemId)
Telefontider:
Mandag - onsdag 8:30 til 15:30
Torsdag 8:30 til 17:00
Fredag 8:30 til 13:30