Uddannelseshjælp

Sådan søger du om uddannelseshjælp

Indhold

  Meld dig ledig, hvis du vil søge uddannelseshjælp

  For at modtage uddannelseshjælp skal du først melde dig ledig – det gør du ved at

  1. melde dig ledig i Ungdomscentret
  2. ansøge om hjælp til forsørgelse via borger.dk 
  3. deltage i en visitationssamtale i Ungdomscentret.

  Du skal melde dig ledig ved at møde personligt op i Ungdomscentret på rådhuset Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, 1. sal.

  Her skal du udfylde et visitationsskema, og bagefter får du en tid til samtale med en uddannelsesrådgiver. Hvis øvrige betingelser er overholdt, vil du være berettiget til uddannelseshjælp fra den dag, hvor du melder dig ledig.

  Ungdomscentret er åbent for personlige og telefoniske henvendelser mandag-fredag fra 8:00-15:30, torsdag fra 8:00-17:00 og fredag fra 8:00-13:30. 

  Betingelser for at få uddannelseshjælp

  • Du er under 30 år.
  • Du har ikke en erhvervs-kompetencegivende uddannelse. I så fald, skal du melde dig ledig i Jobcentret i stedet for.
  • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie, fx fordi du er blevet arbejdsløs eller syg.
  • Du kan ikke forsørges af din ægtefælle.
  • Du er ikke berettiget til at modtage anden støtte fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  • Du har pligt til at stå til rådighed for job eller uddannelse eller en indsats rettet mod job eller uddannelse.
  • Du skal oprette dig på Jobnet.dk.
  • Du skal søge uddannelseshjælp digitalt på www.borger.dk. Det skal du gøre senest en uge efter, du har meldt dig ledig ved personligt fremmøde i Ungdomscentret.
  • Du har ikke formue på mere end 10.000,- for enlige. Du kan læse mere om reglerne for formue i Lov om aktiv socialpolitik § 14


  Hvad er en erhvervskompetencegivende uddannelse?
  Hvis du har gennemført én eller flere af de fire uddannelser, som er oplistet herunder, har du en erhvervs-kompetencegivende uddannelse og kan ikke søge om uddannelseshjælp - du skal i stedet melde dig ledig via Jobcentret.

  • Erhvervsuddannelse
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
  • Kombineret ungdomsuddannelse
  • Videregående uddannelse

  Du er muligvis ikke berettiget til uddannelseshjælp hvis du
  Har formue på mere end 10.000,- for enlige. Du kan læse mere om reglerne for formue i Lov om aktiv socialpolitik § 14

  • Er i perioden mellem to uddannelser. Fx hvis du lige er blevet færdig med eksempelvis STX, HF, HHX, VUC, FGU og 9./10. klasse og har søgt eller forventer at søge optagelse på en ungdomsuddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også selvom du ikke modtager SU.
  • Har afsluttet EUD-grundforløb og søger om en elevplads, praktikplads eller læreplads.

  Hvis ikke du har fundet en elev, lære- eller praktikplads to måneder efter afslutningen af et EUD grundforløb, eller hvis du ikke bliver optaget på en videregående uddannelse, kan du søge om uddannelseshjælp.

  Hvis du er i gang med en uddannelse og er enlig forsørger, kan du i op til to måneder søge et behovsbestemt tillæg i perioden mellem uddannelsens grundog hovedforløb eller i perioden mellem to uddannelser. 

  OBS: Man kan ikke få uddannelseshjælp med tilbagevirkende kraft. 

  Uddannelseshjælp er en midlertidig ydelse.

  1. Meld dig ledig på jobnet.dk

  Den første dag, du er ledig, skal du oprette dig som bruger på jobnet.dk og melde dig ledig på jobnet.dk.

  Meld dig ledig på jobnet.dk her(kræver NEM-ID).

  Sådan melder du dig ledig på jobnet.dk (vejledning)

   

  Bemærk, at du ikke er registreret som ledig, før du har henvendt dig personligt i Ungdomscenter Horsens. Se punkt 2. herunder.

   

  2. Mød personligt op i Ungdomscenteret og udfyld visitationsskema 

  Den første dag, du er ledig, skal du møde op i Ungdomscenteret og aflevere et oplysningsskema.

  Skemaet afleverer du personligt i Ungdomscenteret  reception. Du bliver først registreret som ledig fra og med den dag, du afleverer oplysningsskemaet.

  Ungdomscenteret  adresse er: 

  Ungdomscenter Horsens
  Christiansholmsgade 23

  Det er først, når du er registeret som ledig ved 1) at have meldt dig ledig på jobnet.dk og ved 2) at have afleveret dit oplysningsskema i Ungeenheden, at du kan søge om uddannelseshjælp. Du kan søge om uddannelseshjælp gennem borger.dk. Læs mere om dette herunder.

   

  3. Søg om uddannelseshjælp via borger.dk

  Du søger uddannelseshjælp digitalt via borger.dk. Du får brug for:

  • dit NEM-ID
  • lønsedler for de sidste 3 måneder
  • kontooversigt for alle dine bankkonti
  • pensionsoversigt
  • dokumentation for udgifter til din bolig fx husleje, el, varme

  Ansøg om uddannelseshjælp via borger.dk.

  Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning i vores ydelsesafdeling.

  Adressen er: 
  Ydelsesafdelingen
  Holmboes Allé 2, stuen

   

  4. Deltag i indledende møde i Ungdomscenteret  (visitationssamtale)

  På mødet taler vi om dine rettigheder, pligter og muligheder.

  Vi bruger også mødet til at finde ud af, om du er 'åbenlyst uddannelsesparat', 'uddannelsesparat' eller 'aktivitetsparat'.

  Hvis du er 'åbenlyst uddannelsesparat' skal du så hurtigt som muligt i gang med en uddannelse. 

  Hvis du er 'uddannelsesparat' vil vi hjælpe dig med at blive klar til at tage en uddannelse så hurtigt som muligt. Og du har mulighed for at få hjælp og støtte, når du starter på en uddannelse. 

  Hvis du er 'aktivitetsparat' er vejen hen mod uddannelse længere. Men vi vil stadig lave en plan, der sigter mod, at du får en uddannelse. 

  Læs mere om, hvad du skal som 'åbenlyst uddannelsesparat', 'uddannelsesparat' og 'aktivitetsparat' (borger.dk).

  Der er en grænse for, hvor meget støtte, du samlet kan få, når du modtager enten kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. 

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Kontanthjælpsloftet betyder ikke, at du får mindre i kontanthjælp. Men det kan betyde, at du får mindre 'boligstøtte' og 'særlig støtte'.

  Læs mere om kontanthjælpsloftet her (borger.dk)

  Du skal arbejde mindst 225 timer inden for et år, hvis du skal være sikker på at modtage fuld uddannelseshjælp. 

  Læs mere om 225-timersreglen for ugifte her (borger.dk)

  Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar her (borger.dk).

  Læs alt, hvad der er værd at vide på siden på Borger.dk

  Du kan kontakte os både ved at ringe, ved at sende os en mail eller ved simpelthen at møde op i vores åbningstider.

  Du kan også klikke i "Kontakt os" til højre her på siden. Herfra kan du bl.a. sende os en sikker mail.

  I denne folder viser vi dig vej til os - med åbningstider, kontaktoplysninger og vejvisere.