Skip Navigation

Uddannelsesmesse

Mød de lokale uddannelser i Forum Horsens

Uddannelsesmessen arrangeres af Horsens Kommune i samarbejde med Hedensted Kommune og uddannelserne i Horsens og Hedensted for at give dig og dine forældre en enestående mulighed for at undersøge en masse omkring uddannelserne på ET sted SAMMEN.

Alle elever i 8. og 9. klasse, der går i folkeskole i Horsens Kommune, skal deltage i Uddannelsesmessen i Forum Horsens, der i år afholdes lørdag d. 29. oktober, 2022

Der er mødepligt, men du har fri på et andet tidspunkt.

Når du og din klasse skal besøge uddannelsesmessen, er det vigtigt, at I forinden arbejder med, hvilke spørgsmål I skal stille, hvad I skal undersøge og blive klogere på samt, hvordan I (i fællesskab) får mest viden med hjem til jer selv og til klassen. 

 

Det skal du vide inden uddannelsesmessen

 Før du og dine kammerater besøger uddannelsesmessen, skal I arbejde med uddannelserne generelt og lokalt. Noget har din uddannelsesvejleder eller lærer måske fortalt dig før, men det er altid rart at undersøge uddannelserne på nye og spændende måder. 

Som forberedelse til uddannelsesmessen skal du:

 • Have viden om lokale uddannelsesinstitutioner og uddannelser
 • Undersøge de forskellige stande, der er til uddannelsesmessen
 • Forberede hvad du vil undersøge og spørge om til uddannelsesmessen

 

Billeder til uddannelsesmessen 

Du skal være opmærksom på, at der fotograferes til uddannelsesmessen, og at billederne kan blive brugt. Du kan læse mere her

Ankomst til uddannelsesmessen

2 grå ansigtsløse tegnefigurer med et spørgsmålstegn og et udråbstegn på skudrene

Oplæg

 • Du og dine klassekammerater skal høre et oplæg i Insero 1.
 • Dine forældre skal høre et andet oplæg i Insero 2.
 • Efter oplægget skal du finde dine forældre igen (aftal på forhånd hvilket opsamlingssted I mødes ved).
En tegnet grå figurer uden ansigt, som sidder på en stak bøger og læser i en bog

Rundt på messen

Du og dine forældre skal nu ud og finde svar på jeres spørgsmål. I kan bl.a.:

 • Møde ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og virksomheder.
 • Snakke med uddannelsesvejledere i Hotspot.
 • Besøge udendørsområdet Inspirationslab og få hands-on oplevelser.
 • Tage et hvil i Pitstop og dyste i viden om uddannelserne.

Før uddannelsesmessen

Ikon menneske med grønt rettetegn

Stil spørgsmål

På messen hører du måske oplæg eller snakker med uddannelserne eller virksomhedernes repræsentanter. I denne opgave skal du forberede, hvad du kan spørge om:

 • Gå sammen med en kammerat og skriv 10 spørgsmål ned, som I gerne vil spørge de unge fra uddannelserne om.
 • Gå sammen med en anden gruppe og drøft hinandens spørgsmål. Forklar hinanden hvad spørgsmålene betyder, og hjælp hinanden med at udvælge de 5 vigtigste spørgsmål.
 • Husk at tage spørgsmålene med til messen, så I kan huske, hvad I skal spørge om.

Efter uddannelsesmessen

En tegnet grå figurer uden ansigt, som tegner på et stykke papir med en blyant

Hvad fik du ud af besøget?

 • Tag 10 post-it's og skriv de første 10 ors der falder dig ind, når de tænker tilbage på det, du oplevede til uddannelsesmessen.
 •  Der må kun være ét ord på hver post-it.
 • Du skal arbejde sammen med 1-2 kammerater. I skal på skift læse et ord højt og forklare, hvorfor ordet faldt jer ind. Den/de der ikke fortæller, lytter og spørger ind. Ordene hænges på en opslagstavle eller væg, så de bliver synlige for alle.
Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned: 

 • Åben Uno Ung
 • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio
 • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser
 • Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.