Skip Navigation

Digital uddannelsesmesse

Uddannelsesmessen arrangeres af Horsens Kommune i samarbejde med Hedensted Kommune, uddannelserne i Horsens og Hedensted og virksomheder i Horsens og Hedensted. 

Den digitale uddannelsesmesse er åben fra d. 12. august, 2021.

Messen vil være åben med aktiviteter frem til 1. marts, og efterfølgende er den åben som opslagsværk.

Du finder uddannelsesmessen her: www.uddannelsesmesse.horsens.dk 

Lærernoter til refleksionsopgaver

Ikonmenneske med gul hjelm der er ved at bygge en rød mur af mursten

Pladen fuld - refleksionsopgave

Du finder spillepladen til "Pladen fuld" her.

Hvis det ikke er muligt at være sammen fysisk, kan I gøre det via telefonen.

Noter navnet under udsagnet på pladen. Der skal (helst) stå et nyt navn under hvert udsagn. Når pladen er fuld, har eleven banko.

En anden (digital) version af pladen fuld er at åbne et docsdokument, som alle elever kan skrive i, og lade dem skrive alle de stikord, de kommer i tanke om, når du som lærer læser en af sætningerne på ovenstående ark op. 

Du kan lade dem gøre det på tid og bruge et online stopur.

Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio er at finde i Uno Ung og er et redskab til at samle alle de erfaringer eleven gør sig i forbindelse med vejledningsaktiviteter.

Studievalgsportfolien skal følge eleven gennem udskolingen og videre i ungdomsuddannelsesforløbet og være bindeled til fremtidigt uddannelsesvalg.

I slutningen af 9. eller 10. klasse er arbejdet med studievalgsportfolio afsluttet i grundskolen, og dokumentet overføres sammen med uddannelsesplanen via www.optagelse.dk til den ønskede ungdomsuddannelse.

 

Din opgave som lærer:

  • Præsentere elever og forældre for studievalgsportfolio
  • Sørge for, at eleverne efter endt UJ-aktivitet (Skills Stafetten, uddannelsesmesse, introduktionskurser og Samspil), får skrevet i studievalgsportfolien. Det er vigtigt, at du har dialog med eleverne om aktiviteten, så du kan spore dem ind på relevante refleksioner
  • Tydeliggøre sammenhæng ml. UPV, handleplaner, vejledningsplaner, UJ-aktiviteter og studievalgsportfolio 

 

Du kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.