Skip Navigation

Særpraktik

Særpraktikkerne kaldes særpraktikker, da det er brancher eller virksomheder, der er svære at få lov til at komme i praktik i. 

Hvert år har eleverne mulighed for at komme i praktik i nogle specifikke brancher, som er svære at komme i praktik i.

Praktikkerne organiseres af en medarbejder i Ungdomscentret. Der er forskellige søgningsprocedurer til de forskellige praktikker.

Det kan være svært at lave for- og efterbehandling med eleverne, da det typisk er en til to elever i en klasse, der er i praktik. Derfor har vi udarbejdet materiale, så du har mulighed for at give de enkelte elever adgang til opgaverne.

I efterbehandlingen er det vigtigt eleverne som minimum udfylder deres studievalgsportfolio.

En del af praktikkerne kræver tilmelding via Uno Ung. Her skal eleverne skrive en besked til deres uddannelsesvejleder, som så klargør skemaet. Ved disse er det VIGTIGT, at eleverne sørger for, at de og deres forældre skriver under i Uno Ung, da ansøgningen ellers ikke er gyldig. 

Der er kun et vist antal praktikpladser - derfor kan vi ikke garantere, at alle elever kan komme afsted.

Er du lærer på en af folkeskolerne i Horsens Kommune, har du mulighed for at finde forløbet i MinUddannelse. Du finder det under "UJ - Praktik 2021-22" under kapitlet "Særpraktik". Her kan du lave en kopi og gøre forløbet klar til netop din klasse og netop dine elever.

Oversigt over særpraktikker, for- og efterbehandling

En tegnet grå figurer uden ansigt, som tegner på et stykke papir med en blyant

For- og efterbehandling

Selv om det kan være svært at sikre, at eleverne får lavet for og efterbehandling, når det er enkelt elever, der er afsted, er det ikke mindre vigtigt. På elevsiderne finder du forslag til, hvad eleverne kan lave. Prioriter som et minimum, de får skrevet i studievalgsportfolio.