Skip Navigation

Praktik

Elever i 6.-10. klasse har mulighed for at komme i Praktik. Praktik er kortere forløb på en virksomhed. 

Hvem kan komme i praktik?

  • Skolen kan vælge at lade praktik være en del af emnet Uddannelse og Job i 6. - 10. klasse eller af valgfaget arbejdskendskab. 
  • Eleverne i 8. og 9. klasse har krav på at komme i praktik. Hvis skolen arrangerer en uges praktik for hele klassen opfylder dette elevernes krav - du kan læse mere her

 

Hvem står for praktikken?

  • Det er skolen, der har ansvaret for at formidle praktikken. 
  • For de elever, der er uddannelsesparate, er det skolens ansvar at papirarbejdet er udført, så forsikringen gennem Statens Erstatningsordning dækker.
  • Hvis eleverne er ikke-uddannelsesparate kan uddannelsesvejlederen inddrages i arbejdet med praktik. 

 

For- og efterbehandling

  • Vi kan se i evalueringerne, at det er afgørende, at eleverne laver for- og efterbehandling - dette for at sikre, at aktiviteterne giver mening for eleverne samt, at de få mest muligt udbytte heraf.
  • I nedenstående kapitler finder du øvelser til for- og efterbehandling af praktikken. I skal ikke nødvendigvis lave alle opgaver, men sørge for at udvælge det, der giver mest mening for dig og dine elever. I efterbehandlingen er det dog vigtigt, at elever i 8. og 9. klasse som minimum laver studievalgsportfolio.
  • Øvelserne kan også tildeles enkeltelever, så du sikrer, at de elever der er i praktik får for og efterbehandlet. 

 

I de materialer der er udarbejdet af Ungdomscentret arbejder vi ud fra Bill Laws karrierelæringsteori. Kender du ikke den, kan du se en lille video fra det projekt, der gjorde teorien "berømt" i Danmark: "Projekt udsyn i udskolingen". Videoen giver dig et hurtigt indblik i tankegangen.

Rigtig god fornøjelse med aktiviteterne.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte:

UJ Tovholder Hanne Frøslev  Mobil: 40337268, Mail: haf@horsens.dk 

eller 

UJ Tovholder Tim Nelson, Mobil: 40336805, Mail: tine@horsens.dk