Skip Navigation

Sam­ar­bejds­for­løb med ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne

Her finder du en oversigt over de mange gode fagfaglige samarbejdsforløb, som ungdomsuddannelserne i Horsens og Hedensted tilbyder til grundskolerne. 

I dette forløb finder du alle de UJ-samarbejdsforløb, som ungdomsuddannelserne udbyder til grundskolerne i 2021/22. 

 

Overordnet opbygning af forløb

  • I menuen til venstre findes alle forløb
  • Alle forløb indeholder for- og efterbehandling indenfor uddannelse og job
  • Du skal selv knytte den fagfaglige for- og efterbehandling på


Anvendelse af forløb

  • Udvælg det forløb der passer til jeres undervisning
  • Kontakt den person der står anført under lærernoter ved forløbet og få forventningsafstemt ift. konkret indhold
  • Start med opgaven 'Tegn på læring', så du og dine elever er enige om formålet med det valgte forløb
  • Udvælg de UJ-opgaver som passer ind i jeres forløb
  • Alle forløb skal afrundes med efterbehandling, hvor eleverne som minimum får tid til at skrive i deres studievalgsportfolio
  • Bemærk at nogle forløb har max deltagerantal på 

 

I de materialer der er udarbejdet af Ungdomscentret arbejder vi ud fra Bill Laws karrierelæringsteori. Kender du ikke den, kan du se en lille video fra det projekt, der gjorde teorien "berømt" i Danmark: "Projekt udsyn i udskolingen". Videoen giver dig et hurtigt indblik i tankegangen.

Rigtig god fornøjelse med aktiviteterne.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte:

UJ Tovholder Tim Nelson, Mobil: 40336805, Mail: tine@horsens.dk

eller 

UJ Tovholder Hanne Frøslev  Mobil: 40337268, Mail: haf@horsens.dk