Skip Navigation

Samarbejdsforløb Tørring Gymnasium

I dette forløb skal du og din klasse samarbejde med Tørring Gymnasium, hvor I skal opleve det almene gymnasium (STX). 

Læs mere om Tørring Gymnasium her.

Andet fremmedsprog

Om forløbet

I grundskolen lærer du dansk, engelsk og tysk. Hvis du vælger en gymnasial uddannelse, skal du vælge det, der hedder andet fremmedsprog. Det kan være tysk, som du kender i forvejen, men det kan også være spansk eller fransk, som er et nyt sprog for de fleste.

I dette forløb skal du sammen med din klasse arbejde sammen med Tørring Gymnasium. I skal arbejde med forskellige sprog og kulturforskelligheder i forskellige lande og blandt andet undersøge spørgsmål som: Hvordan sikrer man bedst at kunne kommunikere med mennesker fra andre lande - fx i relation til salg af produkter?

Efter forløbet

I dette forløb har du og din klasse arbejdet med dét at lære fremmedsprog. Drøft i grupper, hvorfor det er vigtigt at lære sprog. I skal finde på mindst 10 argumenter for vigtigheden af at lære så meget sprog som muligt.

Nævn 20 jobs hvor dét at kunne et sprog spiller en stor rolle (brug evt. UddannelsesGuiden som inspiration).

Historie

Om forløbet

I grundskolen har du faget historie. Hvis du vælger en gymnasial uddannelse på Tørring Gymnasium, vil du også få historie, hvor du bygger videre på det du har lært i grundskolen.

Udover at lære om selve faget historie, vil du også blive undervist på en spændende og innovativ måde.

Før forløbet

Før du og dine kammerater skal arbejde sammen med Tørring Gymnasium, skal I overveje disse spørgsmål:

 • I hvilke job er det vigtigt at vide noget om historie? - nævn mindst 10 og begrund hvorfor.
 • Hvordan tror I, at undervisning i historie i grundskolen adskiller sig fra historie på gymnasiet - er det det samme, man lærer, og lærer man det på samme måde?

 

Efter forløbet

Prøv sammen med en eller flere kammerater at liste de job op, som fandtes i 1800-tallet, som IKKE findes i dag. Lav i fællesskab på klassen et mindmap, hvor alle jobs listes op.

Drøft derudover disse spørgsmål på klassen:

 • Hvad betyder det, at vi lever i et demokrati?
 • Hvilken betydning har det for, at du skal vælge uddannelse / job senere?
 • Hvordan ville dine muligheder for at vælge være, hvis du fx. boede i et land, hvor der var diktatur?

Ultimate

Om forløbet

I dette forløb får du muligheden for at lære spillet Ultimate at kende. Ultimate spilles med en disc (en flad plastikskive). Ultimate er en holdsport med fokus på hurtighed, teknik, taktik og fairplay. Holdpræstation og sammenspil er nødvendigt for at score point.

På Tørring Gymnasium har man i en lang årerække dyrket Ultimate, og nogle af de elever, der er startet med spillet på gymnasiet, spiller i dag i klubregi. I 2017 vandt herreholdet fra Tørring Disccontrol DM i klubmesterskaber.

Efter forløbet

Efter I har prøvet at spille ultimate, skal I hver især lynskrive på sætninger, som jeres lærer læser op for jer. 

Lynskrivning betyder, at du får starten på en sætning (fx det var en mørk og stormfuld nat....). Når læreren stopper med at tale, begynder du at skrive. Du skal skrive uafbrudt, indtil læreren afbryder med en ny sætning, som du så skriver videre på... Blyanten må ikke slippe papiret andet end for at skifte til et nyt ord. Hvis du ikke lige ved, hvad du skal skrive, skriver du: Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive... eller: Jeg blev forstyrret, da døren gik op og.... 

Øvelsen er slut, når din lærer siger til. Du skal nu læse en eller flere af sætningerne op for en kammerat.

Musikworkhop

Om forløbet

Du skal sammen med din klasse finde ud af, hvordan man kan komme til at arbejde med musik. Du skal lære lidt om musikteori og om dét at spille sammen. For at spille sammen, kræver det, at man er god til at samarbejde - det er en evne, som man har brug for mange steder på arbejdsmarkedet.

Før førløbet

I skal i grupper eller på klassen brainstorme på:

 • Hvor i arbejdsverden skal man arbejde med dét at arbejde sammen?
 • Hvor i arbejdslivet anvender man musik? Hvilke job knytter sig til dét at arbejde med musik?

 

Efter besøget - Opgave 1

Nu får du nogle spørgsmål, som du selv skal tænke over. Bagefter skal du dele dine tanker med klassen.

Overvej:

 • Hvad oplevede du ved forløbet, som du var god til?
 • Hvad oplevede du, at du var mindre god til?
 • Hvordan kan du bruge dine styrker og svagheder i fremtiden?

Efter besøget - Opgave 2

Forestil dig at du en dag vågner op, og har byttet krop med en berømt musiker i løbet af natten. 

 

Nu skal du enten:

 1. Skrive en lille historie om, hvordan dagen som musiker gik
 2. Lave en lille tegneserie om det
 3. Lave en lille film om det

 

Når du er færdig, skal du læse det op eller vise det for dine kammerater.

 

Argumentation og retorik

Om forløbet

Der er rigtig mange steder, hvor du har brug for at kunne argumentere og tilpasse dit sprog til situationen. Du oplever det selv, når du er til en mundtlig prøve, og når du taler med forskellige mennesker - dit sprog er oftest forskelligt alt efter, om du taler med din bedstemor eller din kammerat - og det kræver som alt andet træning.

Nogle lever af at kunne tale og argumentere. Nedenunder skal du arbejde lidt med det.

Før forløbet - Opgave 1

Find sammen med en makker og giv flest mulige eksempler på folk, der lever af at kunne argumentere og tale for andre. Skriv dem ned på en liste.

Sammenlign listen på klassen. Hvem fandt flest? Hvilke forskelle og ligheder er der? Find jeres gode argumenter frem for at overbevise klassen..

 

Efter forløbet

Find 5 gode argumenter for, at den by du bor i, er en god by. Find derefter fem argumenter imod. 

Prøv nu på klassen at fortælle de andre argumenterne.

Drøft bagefter hvornår et argument er godt, og hvornår det er mindre godt.

 

Et sprog af billeder

Om forløbet

Der er rigtig mange mennesker, der arbejder med at udtrykke sig ved at lave beskeder uden ord, f.eks. med billedsprog eller andre udtryksformer. En del lever af det.

I dette forløb skal du sammen med Tørring Gymnasium arbejde med eksempler på, hvordan man kan udtrykke sig med bl.a. billedsprog.

Før du skal arbejde med det sammen med gymnasiet, skal du lave en eller flere opgaver, der handler om det.

Før forløbet

Find sammen med en makker og find flest mulige eksempler på anvendelse af billedsprog eller andre udtryksformer. Skriv dem ned på en liste.

Sammenlign listen på klassen. Hvem fandt flest?

 

Efter forløbet

Find en masse gamle blade og aviser og lav et samlet billede af de billeder du finder (en collage), der viser, hvem du er. 

Hvis du går i 8. eller 9. klasse skal du tage et billede af collagen og uploade det til din studievalgsportfolio.

Går du i 7. klasse kan I bruge billederne til ophæng i klassen, eller i snakken med jeres lærer.

Alternativt kan du aftale med din lærer, at I laver opgaven på computer. 

 

Kemi og krystaller

Om forløbet

I dette forløb skal du arbejde med krystaller sammen med Tørring Gymnasium. Du vil få en kort introduktion til emnet, og du vil prøve at dyrke dine egne krystaller.

Før forløbet - Opgave 1

I skal nu lave en brainstorm på klassen: Find så mange job som muligt, hvor man arbejder med krystaller.

 

Før forløbet - Opgave 2

Salt er også en krystal. Der er virksomheder, der har gjort det til et arbejde at lave salt. En af de største virksomheder herhjemme ligger på den lille ø Læsø.

Læs lidt om historien bag Læsø sydesalt her.

 

List alle de typer job, som er forbundet med saltproduktionen på Læsø op på et stykke papir/tavlen.

(Det kan være, der nogen der syer stofposer til saltet, det kan være, der er en, der viser rundt på saltsyderiet osv.)

 

Efter forløbet

Når du sammen med din klasse har gennemført forløbet, skal du først sammen med et par kammerater og dernæst på klassen forsøge at svare på flg. spørgsmål:

 • Hvilke forskelle og ligheder er der på den undervisning, du oplever i hverdagen og den du har oplevet i forløbet?
 • Hvilke forskelle oplever du på den skole du går på til daglig og den skole du var på i forløbet? 
 • Hvilke forskelle og ligheder er der i arbejdsmetoderne på jeres skole og en gymnasial uddannelse?

 

Hverdagskemi

Om forløbet

Du skal sammen med din klasse besøge Tørring Gymnasium og arbejde med et tema, der hedder hverdagskemi.

Vi bruger rigtig meget kemi i vores hverdag - vi tænker bare ikke over det. 

Før forløbet

Gå sammen med en makker og lav en liste over alle de jobs I kan komme i tanke om, som har berøring med hverdagskemi, og skriv forklaring bag.

Det kan fx være:

 • Laboranten som tester om sæben er ok for mennesker at bruge
 • Salgsassistenten som sælger rengøringsmidler
 • Osv.

Snak om listen på klassen.

Efter forløbet

Gå sammen med et par kammerater og overvej flg. spørgsmål:

 • Hvilke forskelle og ligheder er der på den undervisning, du oplever i hverdagen og den du har oplevet i forløbet?
 • Hvilke forskelle oplever du på den skole du går på til daglig og den skole du var på i forløbet? 
 • Hvilke forskelle og ligheder er der i arbejdsmetoderne på grundskolen og en gymnasial uddannelse?

Matematik og andengradspolynomer

Om forløbet

Du skal sammen med din klasse besøge Tørring Gymnasium og arbejde med et tema, der hedder matematik og andengradspolynomier.

Før forløbet

Lav sammen med din klasse eller et par kammerater en brainstorm på flg:

 • I hvilke erhverv bruger man matematik?
 • I hvilke erhverv bruger man andengradspolynomier

Skriv dem på et stykke papir og gem det til efter besøget.

Efter forløbet

Tag papiret frem igen: Kan I føje flere ting på?