Skip Navigation

Samarbejdsforløb Bygholm Landbugsskole

I dette forløb skal du og din klasse samarbejde med Bygholm Landbrugsskole, hvor I skal opleve erhvervsuddannelser inden for landbrug. 

På Bygholm Landbrugsskole går der 180 elever, som alle drømmer om en fremtid inden for landbruget som enten landmand, produktionsleder, rådgiver, salgs-, service- eller forsøgsmedarbejder. Andre vælger at læse videre på universitetet til fx dyrlæge eller biolog.

Eleverne på Bygholm Landbrugsskole kommer fra hele landet, og derfor vælger de fleste at bo på skolen. Det giver en helt særlig stemning og et godt kammeratskab, når skole og fritid smelter sammen. Derfor er der også masser af aktiviteter på skolen, og vennerne er altid i nærheden.

Undervisningen veksler mellem teori og praktisk undervisning i maskinhal, svejse- og motorværksteder, kostalden, svinestalden og marken.

Læs mere om Bygholm Landbrugsskole her.

Fra ko til karton, Livet som gris og livet som ko

Før besøget

Før du og dine kammerater skal i gang med forløbet med Bygholm, skal I parvis eller i grupper på fire forsøge at beskrive, hvor mange forskellige job der er involveret i, at I kan åbne mælkekartonen / eller tage flæskestegen ud af køleskabet. F.eks.:

Landmand (malker koen/fodrer grisen)

Chauffør (kører mælkebil/kører grisen til slagtning) Osv...

 


 

Efter besøget

Efter I har været på Bygholm Landbrugsskole og arbejdet med et forløb skal I forsøge at svare på disse spørgsmål:

 1. Hvordan var Bygholm Landbrugsskole i forhold til den skole du går på til hverdag? Hvad var anderledes?
 2. Hvilke tre ting gjorde størst indtryk på dig?
 3. Hvilke fordele kunne der være ved at have et af de job du blev præsenteret for?
 4. I hvilket af de jobs du så, kunne du bedst se dig selv?

 

Green career - et spil om karrieremuligheder i landbruget

Om forløbet

Du skal sammen med din klasse og instruktører fra Bygholm Landbrugsskole prøve at spille brætspillet Green Career, der på en underholdende måde giver indblik i de mange karrieremuligheder, der er med en landbrugsuddannelse:

Hvem får fingre i de bedste landbrugsvirksomheder? Hvem lægger den bedste strategi, og hvem har mest held i spil? 

Spillet spilles i grupper.

Før forløbet

Før I skal gennemføre spillet Green Career, skal I i grupper lave en brainstorm på, hvor mange forskellige job I tror en uddannelse indenfor landbrug kan føre til.

Brug evt. www.ug.dk til at finde inspiration.

 

Efter forløbet

Efter I har gennemført spillet Green career, skal I forsøge at svare på disse 3 spørgsmål:

 • Hvad overraskede jer mest ved spillet?
 • Hvad lærte I om landbrugsuddannelsen ved spillet?
 • Hvordan kan I bruge det I lærte fremadrettet?

 

Information om landbrugsuddannelsen

Om forløbet

I dette forløb skal du arbejde med landbrugsuddannelsen. Du skal lære noget om: 

Hvor lang tid tager uddannelsen, hvordan skal koen fodres for at lave den mælk, der ender med at blive til din yndlings-is, eller hvordan virker gps'en i traktoren, så man kan køre "uden hænder", og kan det være rigtigt, at man både kan gå på HTX og Landbrugsskole på samme tid?

 

Du vil høre om emnerne:

 • Uddannelsens opbygning
 • Job- og videreuddannelsesmuligheder
 • Krav og forventninger til elever

 

Før du og dine kammerater skal gennemføre forløbet, skal du lave en lille opgave sammen med en kammerat.

Før forløbet

Du skal sammen med din makker gå ind på Bygholm Landbrugsskoles hjemmeside. Ud fra de oplysninger I finder på hjemmesiden, skal I formulere 10 spørgsmål på et stykke papir.

Gå nu sammen med en anden gruppe og stil på skift spørgsmål til hinanden. Èt rigtigt svar giver et point. Det par med flest point har vundet.

 

Efter besøget

Efter dit møde med Bygholm Landbrugsskole, skal du sammen med 2-3 kammerater brainstorme på, hvad I har fået ud af besøget.

Bagefter skal I fremlægge for klassen.

 

Innovation - lær at tænke ud af boksen

Om forløbet

I dette forløb skal du arbejde med innovation og innovative processer. Innovation betyder at udvikle en ny idé og realisere den i praksis.

I forløbet skal du arbejde sammen med din klasse og lærere fra Bygholm Landbrugsskole. 

Bygholm Landbrugsskole tilbyder en erhvervsuddannelse, der er inden for indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Denne uddannelse er én ud af 4 EUD-indgange. De andre hedder:  

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Teknologi, byggeri og transport

Før forløbet

Før I skal arbejde med emnet sammen med Bygholm Landbrugsskole, skal I parvis forsøge at finde job og uddannelser, hvor man bruger dét at være innovativ.

Se hvilket par der finder på flest job og uddannelser. Husk at I skal kunne argumentere for det for resten af klassen.

 

Efter forløbet

Efter I har arbejdet med innovation med Bygholm Landbrugsskole, skal I lave denne lille opgave:

Find tre job hvor du skal bruge mindst en ting af det du lærte. Forklar hvordan du skal bruge det i de forskellige job.