Skip Navigation

Praktik

Elever i 6.-10. klasse har mulighed for at komme i Praktik. Praktik er kortere forløb på en virksomhed. 

Når du går i 6. og 7. klasse har du mulighed for at komme i praktik. 

Hvis du går i 8. eller 9. klasse har du ret til at komme i praktik. Du kan læse mere om din ret her. 

Når du sammen med din skole har aftalt, hvornår du skal i praktik, er der nogle ting du skal være opmærksom på:

  1. Sammen med din skole skal du sørge for, at der er lavet en skriftlig aftale med virksomheden, ellers dækker forsikringen ikke, hvis du kommer til skade eller kommer til at gøre skade på noget.
  2. Det er vigtigt, at din praktik bliver et bidrag til klassens fælles erfaringsbank om job. Derfor skal du lave forberedelse og efterbehandling af oplevelsen sammen med din klasse. 

Forbehandling til praktik

Efterbehandling af praktik

test QR

Walk and talk om uddannelse

Sammen med en kammerat skal du nu ud på en walk and talk. Undervejs skal I finde 10 spørgsmål, der er gemt som QR-koder. Din lærer guider dig til, hvor du finder koder til spørgsmålene. Tjek om du har en QR-kodescanner, der virker på din telefon, før du starter ved at prøve det på QR-koden ovenfor.
Ikonmenneske med gul hjelm der er ved at bygge en rød mur af mursten

Min en jobfunktion

Aflevér en seddel til din lærer med de job, du har oplevet på den virksomhed, hvor du har været i praktik.  Læreren skriver alle jobtitlerne op på tavlen. Det er nemlig vigtigt, at de andre i klassen ikke ved, hvilke praktikjob du har skrevet. Tænk igennem for dig selv, hvordan du bedst kan demonstrere nogle typiske arbejdsopgaver, som man udfører ved de job, du har set i virksomheden. På skift går du og dine kammerater nu op foran klassen og illustrerer uden ord, men ved at vise en typisk arbejdsopgave fra dit job. Klassen skal nu gætte, hvilket job du demonstrer.
Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned:

  • Åben Uno Ung
  • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio
  • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser

Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.