Skip Navigation

Uddannelsesmesse

Gå på opdagelse i uddannelses- og jobland

Uddannelsesmessen arrangeres af Horsens Kommune i samarbejde med Hedensted Kommune og uddannelserne i Horsens og Hedensted for at give dig og dine forældre en enestående mulighed for at undersøge en masse omkring uddannelserne på ET sted SAMMEN.

Alle elever i 8. og 9. klasse, der går i folkeskole i Horsens Kommune, skal deltage i Uddannelsesmessen i Forum Horsens, der i år afholdes lørdag d. 29. oktober, 2022

Der er mødepligt, men du har fri på et andet tidspunkt.

Når du og din klasse skal besøge uddannelsesmessen, er det vigtigt, at I forinden arbejder med, hvilke spørgsmål I skal stille, hvad I skal undersøge og blive klogere på samt, hvordan I (i fællesskab) får mest viden med hjem til jer selv og til klassen. 

 

Det skal du vide inden uddannelsesmessen

 Før du og dine kammerater besøger uddannelsesmessen, skal I arbejde med uddannelserne generelt og lokalt. Noget har din uddannelsesvejleder eller lærer måske fortalt dig før, men det er altid rart at undersøge uddannelserne på nye og spændende måder. 

Som forberedelse til uddannelsesmessen skal du:

 • Have viden om lokale uddannelsesinstitutioner og uddannelser
 • Undersøge de forskellige stande, der er til uddannelsesmessen
 • Forberede hvad du vil undersøge og spørge om til uddannelsesmessen

 

Billeder til uddannelsesmessen 

Du skal være opmærksom på, at der fotograferes til uddannelsesmessen, og at billederne kan blive brugt. Du kan læse mere her

Ankomst til uddannelsesmessen

2 grå ansigtsløse tegnefigurer med et spørgsmålstegn og et udråbstegn på skudrene

Oplæg

 • Du og dine klassekammerater skal høre et oplæg i Insero 1
 • Dine forældre skal høre et andet oplæg i Insero 2
 • Efter oplægget skal du finde dine forældre igen (aftal på forhånd hvilket opsamlingssted I mødes ved)
En tegnet grå figurer uden ansigt, som sidder på en stak bøger og læser i en bog

Rundt på messen

Du og dine forældre skal nu ud og finde svar på jeres spørgsmål. I kan bl.a.:

 • Møde ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og virksomheder 
 • Snakke med uddannelsesvejledere i Hotspot
 • Besøge udendørsområdet Inspirationslab og få hands-on oplevelser
 • Tage et hvil i Pitstop og dyste i viden om uddannelserne

Før uddannelsesmessen

Ikonmenneske med gul hjelm der er ved at bygge en rød mur af mursten

Kahoot

Ej skal vi nu til det igen?

Måske tænker du, at du allerede har været inde på uddannelser.horsens.dk, og at du ved ALT om uddannelse.... men gør du nu også det?

Har du snakket med hver eneste uddannelsesinstitution?? 

Prøv denne Kahootsammen med din klasse og se, om der kunne være noget, du skal have bedre styr på til uddannelsesmessen. Du kan spille for dig selv eller mod dine klassekammerater.

Du får koden af din lærer.

 

Ikonmenneske med spøgsmålstegn

Stil spørgsmål

På messen hører du måske oplæg eller snakker med uddannelsernes eller virksomhedernes repræsentanter. I denne opgave skal du forberede, hvad du kan spørge om:

 • Gå sammen med en kammerat og skriv 10 spørgsmål ned, som I gerne vil spørge de unge fra uddannelserne om
 • Gå sammen med en anden gruppe og drøft hinandens spørgsmål. Forklar hinanden hvad spørgsmålene betyder, og hjælp hinanden med at vælge de 5 vigtigste spørgsmål
 • Tag spørgsmålene med til messen, så I kan huske dem
Info til lærere

Hvad mangler du at undersøge?

Denne opgave laver du alene. 

Gå ind på din studievalgsportfolio på Uno Ung og tjek, hvad du skrev sidste år. Tænk over, hvad du har brug for at vide og undersøg, hvor du finder de tre stande, hvor du tror, du kan få svar.

 

Efter uddannelsesmessen

En tegnet grå figurer uden ansigt, der sidder på bogstaver som danner ordet THINK

Hvad fik du ud af besøget?

Tag 10 post-it's og skriv de første 10 ord der falder dig ind, når du tænker tilbage på det, du oplevede til uddannelsesmessen. 

Der må kun være et ord på hver post-it.

Nu skal du arbejde sammen med 1-2 kammerater. I skal på skift læse et ord højt og forklare, hvorfor ordet faldt jer ind. Den/de der ikke fortæller, lytter og spørger ind. Ordene hænges på en opslagstavle eller væg, så de bliver synlige for alle.

En tegnet grå figurer uden ansigt, som sidder på en stak bøger og læser i en bog

Hvad giver uddannelsen adgang til?

 • Skriv alle de uddannelser, der var på messen på et stykke papir. 
 • Klip papiret i stykker, så der står én uddannelse på hvert papir. 
 • Bland noterne i en bunke og træk et papir 

Jeres lærer råber på skift et job op. 

Hvis I mener, at "jeres" uddannelse giver adgang til dette job, skal I gå hen til læreren, og forklare uddannelsesvejen til at få jobbet.

Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned: 

 • Åben Uno Ung
 • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio
 • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser
 • Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.