Skip Navigation

Kollektiv vejledning

Kort om uddannelsesvejledning

 • Alle elever i 7-10. klasse får kollektiv vejledning
 • Nogle elever får gruppe- og/eller individuel vejledning
 • Alle elever deltager i løbet af 8. og 9. klasse i uddannelses- og jobaktiviteter som et led i vejledningen

 

I kollektiv vejledning i 9. klasse, skal du:

 • Blive helt skarp på forskelle mellem uddannelserne
 • Lave øvelser på UddannelsesGuiden
 • Lære om dét at træffe uddannelsesvalg
 • Opdatere din studievalgsportfolio

Aktiviteterne skal være med til at klæde dig på til at træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen.

 

Før du og dine kammerater får besøg af jeres vejleder, skal I forberede jer til den kollektive vejledning, så I får mest muligt ud af besøget. 

 

Du skal:

 • Se film om erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser
 • Prøve en øvelse der hedder 'Mine jobforslag' på UddannelsesGuiden
 • Teste din viden om uddannelser i 'Tip en 13'er'
 • Forberede spørgsmål til din vejleder
 • Tjekke din studievalgsportfolio

 

Før kollektiv vejledning

Link til elevmateriale

Hvad er forskellen?

Du skal nu se to korte film, som kan gøre dig og dine klassekammerater helt skarpe på forskelle og ligheder i erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser. Filmene giver et indblik i, hvordan en hverdag ser ud på uddannelserne, og selvom I allerede kender til dem, er det en god idé at få det genopfrisket inden kollektiv vejledning. 

Film om erhvervsuddannelser

Film om gymnasiale uddannelser

 

Link til elevmateriale

Drøft jeres oplevelser

Når I har set filmene, skal I tale om, hvad I har fået af ny viden. Tal først om det i små grupper eller par. Find så de tre vigtigste ting og fortæl resten af klassen om det. 

I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

Erhvervsuddannelser:

 • Hvad er en erhvervsuddannelse?
 • Hvilke erhvervsuddannelser kender I?
 • Hvad kan man bruge en erhvervsuddannelse til?

 

Gymnasiale uddannelser:

 • Hvad er en gymnasial uddannelse?
 • Hvilke gymnasiale uddannelser kender I?
 • Hvad kan man bruge en gymnasial uddannelse til?

 

Begge uddannelser:

 • Hvilke forskelle og ligheder kan I se mellem erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser?

 

En tegnet grå figurer uden ansigt, som sidder på en stak bøger og læser i en bog

Mine jobforslag

Du skal nu lave en øvelse, hvor du undersøger hvilke jobs, der kunne være relevante for dig i fremtiden. Måske har du allerede en idé om, hvad du gerne vil lave, og så kan det være godt at blive bekræftet eller overrasket og udfordret. Måske ved du det ikke, og så kan du se øvelsen som en god mulighed for at få nogle ideer.  

Du skal svare på seks spørgsmål. Efter du har gjort det, får du en liste med forslag til jobs, som du kan klikke på og undersøgere nærmere. 

Snak med en makker om, hvad du tænker om jobforslagene og husk at begrunde hvorfor.


Øvelsen hedder 'Mine jobforslag', og du finder den 
her.

En tegnet grå figurer uden ansigt, der sidder på bogstaver som danner ordet THINK

Tip en 13'er

Tip en 13'er inden din uddannelsesvejleder kommer på besøg til kollektiv vejledning. På den måde hjælper du ham/hende til at målrette indholdet af vejledningen til jeres klasse. 

Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Forbered dig med studievalgsportfolio

Du skal nu finde din studievalgsportfolio i Uno Ungog læse den igennem. Du skal tjekke, om du har skrevet alle dine tanker og overvejelser ned om dit uddannelsesvalg og tilføje, hvis du er kommet i tanke om noget nyt, siden du har skrevet i den sidst.  

Derefter skal I gå sammen to og to og fortælle hinanden om nogle aktiviteter fra jeres studievalgsportfolio. I kan se de forskellige aktiviteter på billedet nedenunder.

På skift skal I nævne en aktivitet og fortælle, hvad I har lavet i aktiviteten, og hvad I har lært. 

 

 

Efter kollektiv vejledning

Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned: 

 • Åben Uno Ung
 • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio
 • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser
 • Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.