Skip Navigation

Brobygning 

Kunne du tænke dig at være elev på en ungdomsuddannelse i en uge?

I brobygning kan du møde følgende uddannelser:

 

Erhvervsuddannelser og EUX

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser (Bygholm Landbrugsskole og Learnmark Tech)
 • Kontor, handel og forretning (Learnmark Business)
 • Omsorg, sundhed og pædagogik (Social- og Sundhedsskolen)
 • Teknologi, byggeri og transport (Learnmark Tech)

 

Gymnasiale uddannelser

 • STX (Horsens Gymnasium & HF eller Tørring Gymnasium)
 • HTX (Learnmark Gymnasium)
 • HF (Horsens HF & VUC eller Horsens Gymnasium & HF)
 • HHX (Learnmark Gymnasium)

 

Hvis du ønsker brobygning på Tørring Gymnasium, foregår det i uge 37 eller 38.

 

Du kan se mere om mulighederne i Uno Ung under fanen brobygning. Her kan du også tilmelde dig og følge med i, om det hold du har tilmeldt dig, er oprettet.

Før brobygning

tegnet figur der løfter tæppe og finder spørgsmålstegn

Stil gode spørgsmål

Diskutér i grupper, hvordan man kan stille gode spørgsmål til ungdomsuddannelserne.

Find skemaet med de uddannelser, som du valgte at undersøge på uddannelser.horsens.dk og:

 • Lav 5 spørgsmål du gerne vil stille til uddannelserne.
 • Fortæl hinanden to og to, hvilke spørgsmål I har valgt at stille.
 • Prøv nu sammen med resten af de i klassen, der skal i brobygning, at skrive alle jeres spørgsmål op (evt. i Google Docs). Du må gerne blive inspireret af de andres spørgsmål og føje dem til din egen liste af spørgsmål.

 

Efter brobygning

Link til elevmateriale

Uddannelsesvalget

Sammen med en kammerat skal du udarbejde og holde taler om dét at træffe et uddannelsesvalg:

 • Jeres lærer giver jer en overskrift, som I skal tale om.
 • I skal skrive en tale på 3-5 minutter, som handler om overskriften. Talen skal handle om, hvorfor og hvornår det er vigtigt at vide hvilken uddannelse, man skal tage.
 • Til sidst skal I præsentere talen for de andre i klassen eller de andre der har været i brobygning fra klassen. I kan enten præsentere i gruppen eller vælge en fra gruppen til at holde talen, eller optage en video med talen som I viser de andre.
 • Diskuter herefter talerne:
 • Hvilke argumenter kunne I godt lide?
 • Har I ændret syn på, hvad det vil sige at være afklaret med sit uddannelsesvalg? Hvis ja, hvorfor?
 • Hvordan definerer I nu begrebet ”at være afklaret med sit uddannelsesvalg”

 

Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolie

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned:

 • Åben Uno Ung
 • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio
 • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser

Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.