Skip Navigation

UJ-dag på VIA University College

Alle elever i 9. klasse på folkeskolerne i Horsens Kommune deltager i UJ-dag på VIA University College

Når du går i 9. klasse på en folkeskole i Horsens Kommune, besøger du og din klasse VIA University College i Horsens for at få et indblik i forskellige uddannelsesmuligheder efter din ungdomsuddannelse.

Du kan se programmet for dagen her:

Program VIA nyt Du skal vælge mellem forskellige workshop. Der er 10 forskellige at vælge mellem - du kommer til at opleve 4
Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Tænker du på hvad du skal lave?

Hvilke uddannelser kan man tage på en proffessionshøjeskole - se det humoristiske bud her

Før UJ-dag på VIA University college

unge foran bygningen VIA university collage i Horsens

Rundvisning og studiemiljø på VIA University College

For at få et indblik i, hvordan det er at gå på VIA University College, kan I se de to korte videoer om rundvisning og studiemiljø her

Ben med tennissko der står ved en gul streg foran skoene er der en tredeltpil der viser til højre, venstre og ligeud

Hvilke veje kan man gå?

Her kan I se en oversigt over uddannelsessystemet. I skal komme med eksempler på, hvilke veje jeres forældre, ældre søskende eller andre I kender, er gået. Derudover skal I snakke om, hvilke forestillinger I selv gør jer. 

Ikon menneske der kommer ud af en farvet PC skærm

Efter besøget

På dagen bliver I delt ind i forskellige hold og I oplever forskellige ting. Når I kommer tilbage skal I dele jeres erfaringer og viden. Derfor er det en god ide at drøfte hvilke basisting I vil have med tilbage - så I får lagt mærke til de ting I skal drøfte - og evt. får stillet de spørgsmål I skal dele viden om.

Det kan være I skal undersøge hvordan de fysiske rammer adskiller sig, hvordan de unge i møder adskiller sig fra jer og fra hinanden eller noget helt tredje

I skal vælge 4 workshops 

Info til lærere

Hvad kan du vælge?

Du skal vælge 4 workshops

I skal hver især vælge 4 workshops, 2 om formiddagen og 2 om eftermiddagen. Hele klassen skal fordeles på alle workshops, jeres lærer ved, hvor mange pladser i har på hver workshop.

I skal gennem jeres lærer vælge, hvilken workshop I gerne vil deltage på.

VIA University College:

 • Pædagog
 • Bygningskonstruktør
 • Sygeplejerske
 • Ingeniør
 • Business

Andre aktører:

 • Videncenteret - Oplev fremtidens håndværk
 • EA Dania - Video til SoMe
 • Fra EUX til ingeniør
 • SOSU
 • Stålakademiet - Metalindustrien som karrierevej

I skal forvente at I skal lave noget på de forskellige værksteder - tjek ud hvad I kan opleve før I vælger, i boksene

Workshopbeskrivelser

hænder og tengetrekant

VIA - Bygningskonstruktør

En bygningskonstruktør kan arbejde med både at tegne, planlægge og stå for at håndværkerne bygger bygningerne. Det er os, der står for alt fra at tegne parcelhuse, indtænke nye bæredygtige byggematerialer i huse til at projektere de største byggerier i landet. Det kræver en del forskellige kompetencer. Så uanset om du vild med VR, digitale tegneprogrammer, planlægge store projekter eller synes at kommunikation, jura og bæredygtighed er spændende – så synes vi, at du skal hoppe på en workshop hos os. Til workshoppen arbejder vi med at tegne og bygge et byggeri. Vil lover at det bliver skægt – og at der måske er involveret nogle klodser fra Billund. Hvem kan mon bygge den højeste bygning? Vi glæder os til at se dig 😊

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Fra EUX til Ingeniør

På workshoppen vil Uddannelsesleder Morten Hougaard fortælle om EUX-uddannelsen på Learnmark TECH, og om, hvordan det er at være EUX-studerende. Daniel Granly, der er tidligere EUX-studerende, vil supplere med fortællingen om, hvordan det har været at gå på studiet, og hvordan han har oplevet overgangen til en videregående uddannelse på VIA University College. Fokus vil i høj grad være på, hvilke unikke kompetencer, man tilegner sig på en EUX-uddannelse, og hvordan man er klædt på til et videregående studie – men ellers vil vi i høj grad tage afsæt i de spørgsmål, som må dukke op undervejs.

Elpære i vand

VIA - Klimaingeniør

Vidste du, at du kan være med til at forhindre klimaændringer og sikre rent vand? I denne workshop vil du sammen med studerende med problemer med høj forurening i regnvandet, som når det udledes i søer og floder, betyder at fisk og planter dør. Ved at arbejde med regnbede kan man på en bæredygtig måde rense regnvand og undgå forurening og iltsvind i søer og floder. Gennem denne workshop får man indsigt i hvordan man arbejder som ingeniør med at løse virkelighedsnære problemer, og hvordan man på den måde kan hjælpe med at løse fremtidens klimaproblemer. Vi glæder os til at se dig 😊

lastbil med logo på siden

Videnscenter for Håndværk Bæredygtighed

Verden er i forandring. Verdens befolkning stiger for hvert år, skovbrande og oversvømmelser tvinger mennesker på flugt og for hver generation lever vi længere og længere. Byggeriet er også nødt til at være i forandring. Byggeriet står nemlig for en stor del af CO2-udledningen og grundet klimaforandringer er man begyndt at bygge anderledes end man hidtil har gjort. Hos Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed kan du komme ind i vores Mobile Teknologi Center, og se hvordan teknologi og nye byggemetoder kan være med til at løse nogle af de aktuelle problemer. Kom ind og se VR, droner, fjernstyret vindue, eksempel på permeabel belægning, prøv kræfter med en virtuel svejser og meget mere.

farvet faldskærm med mennesker

VIA - Pædagog

Alle ved hvad en pædagog er… Eller gør de? Ved du hvad en pædagog egentlig laver? Ellers får du muligheden her for at blive lidt klogere på de mange karrieremuligheder og områder en pædagog kan arbejde indenfor. I denne workshop kigger vi nærmere på, hvad en pædagog og en pædagogisk assistent egentlig laver, hvilke jobmuligheder der er og hvilke dilemmaer der kan opstå. Vi byder indenfor til et dilemmaspil, hvor du skal vælge hvordan du vil gribe et dilemma fra virkeligheden an. Disse valg bruger vi til at tale om, hvad man kan stå overfor, når man arbejder med mennesker. Måske lærer du noget om hvad pædagoger kan arbejde med, som du ikke vidste i forvejen? Vi glæder os til at se dig 😊

Hvid robotarm i vindue foran grusparkeringsplads med biler

EA Dania - Video til SoMe

Er du klar til at skabe lækre videoer til sociale medier? Lær at lave lækre videoer til bl.a. TikTok med Dania. På Erhvervsakademi Dania i Horsens kan du tage en kort videregående uddannelse som enten administrationsøkonom eller handelsøkonom. På dit besøg vil vi introducere dig for bl.a. faget kommunikation, som er et af de fag, begge uddannelser har til fælles, når vi kaster os over en sjov øvelse med video. Så glæd dig til en sjov dag, hvor vi laver fængslende videoer, der skiller sig ud. Uddannelser du kan møde: Administrationsøkonom og Handelsøkonom

ung kvindelig læge og patient

VIA - Sygeplejeske

Er du nysgerrig på hvad en sygeplejerske egentlig laver? Vidste du f.eks. at sygeplejerskeuddannelsen gør stor brug af avanceret teknologi? I denne workshop får du indblik i den teknologi en sygeplejerske bruger i sit arbejde og hvad det kræver. Du får indsigt i hvordan teknologien spiller ind i arbejdet med mennesker og du får viden om hvordan uddannelsen er bygget op. Samtidig får du mulighed for at møde dygtige studerende der brænder for deres fag og for at høre mere om hvordan man bliver sygeplejerske. Vi glæder os til at se dig 😊

SOSU 2

SOSU

Tør du? At lave hjerte-/lungeredning, ved hjertestop? Prøve at pleje et sår? Forsøge at hjælpe en person, der er faldet? Hvis du synes den slags lyder spændende, så er uddannelsen til Social og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent måske noget for dig. Når du er færdig med din uddannelse, kan du arbejde på hospital, på bosteder, eller med mennesker på plejehjem, og i deres egne hjem. Det kan både være unge og ældre. Du kan også arbejde med velfærdsteknologi, som misbrugskonsulent, ved en praktiserende læse som SSA m.m. Der er mange veje med vores uddannelser. Du kan også tage en EUX VELFÆRD, og blive student og Social- og Sundhedsassistent på én gang. Og så kan du også læse videre…..Du kan f.eks. blive sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, ambulanceredder m.m. Nysgerrig? Så meld dig til workshoppen. Så kan du blive klogere på hvad vi laver på uddannelserne, og hvad du kan lave som færdiguddannet.

En mand og en kvinde der fremlæggermed papir

VIA - Business (Markedsføringsøkonom)

Hvordan udvikler McDonalds lige præcis den burger, som du gerne vil spise? Hvordan opfinder Lego nye spil, som du synes er sjove, og hvordan får Starbucks nye idéer til at brygge lige præcis den kaffe, som du er er vild med? Kom ind på Markedsføringsøkonomuddannelsen på Campus Horsens og vær med til at generere idéer på vores online idégenereringsplatform VIA Crowd Lab. Vi glæder os til at se dig 😊

2 unge der sidder overfor hinanden ved et bord

Blandet workshop

Nogle af jer vil opleve virksomheder der fortæller om mulighederne indenfor deres fag. Det er fx. en slagter, eller en industritekniker mv. Der er fokus på hvordan du kan få en fremtid med masser af karriere og videreuddannelsesmuligheder? Hvordan du kan bruge dine hænder og dit hoved? Andre der vælger denne workshop vil komme til at opleve et spil omkring hvordan, man bygger en by op - hvilke fag kræver det...

Efter UJ-dag på VIA

En tegnet grå figurer uden ansigt, der har slips på og peger på en blå hjerne med med en pegepind

Del dine oplevelser

Det er meget forskelligt, hvad I har oplevet til UJ-dag på VIA University College. Derfor skal I dele jeres oplevelser i grupper:

 
1. Start alene: Skriv de ting der gjorde størst indtryk på dig.

 

2. Gå nu sammen med din makker/gruppe. Læs en af gangen et udsagn op, og forklar de andre, hvad du mener med det. De der ikke læser op, lytter og stiller evt. spørgsmål, hvis der er noget, de ikke forstår.

 

3. Vælg tre udsagn, som I i fællesskab synes opsummerer dagens oplevelser - fortæl dem til klassen og begrund

 

Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned: 

 • Åben Uno Ung

 • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio

 • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser

 • Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.