Skip Navigation

Kollektiv vejledning

Formålet med den kollektive vejledning i 8. klasse er at gøre eleverne bevidste om deres styrker og interesser.

I kollektiv vejledning i 8. klasse, skal eleverne:

  • Lære om styrker og interesser
  • Lave øvelser på UddannelsesGuiden
  • På en Uddannelse og Job Rejse (Escape Room) 

Lærernoter til for- og efterbehandling

Ikonmenneske med spøgsmålstegn

Stil spørgsmål til din uddannelsesvejleder

Eleverne skal i grupper udarbejde fem spørgsmål, som du skal samle og sende til vejlederen i Aula senest en uge før den kollektive vejledning.

Det er vigtigt, at eleverne får tid til at tænke over spørgsmål til vejlederen, så han/hun kan tage udgangspunkt i de ting, som eleverne har brug for at vide i den kollektive vejledning. 

Ikon menneske der kommer ud af en farvet PC skærm

Evaluering

Få gerne dine elever til at svare hurtigst muligt efter klassens vejleder har været på besøg, så de har oplevelsen i frisk erindring.
Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio er at finde i Uno Ung og er et redskab til at samle alle de erfaringer eleven gør sig i forbindelse med vejledningsaktiviteter.

Studievalgsportfolien skal følge eleven gennem udskolingen og videre i ungdomsuddannelsesforløbet og være bindeled til fremtidigt uddannelsesvalg.

I slutningen af 9. eller 10. klasse er arbejdet med studievalgsportfolio afsluttet i grundskolen, og dokumentet overføres sammen med uddannelsesplanen via www.optagelse.dk til den ønskede ungdomsuddannelse.

 

Din opgave som lærer:

  • Præsentere elever og forældre for studievalgsportfolio
  • Sørge for, at eleverne efter endt UJ-aktivitet (Skills Stafetten, uddannelsesmesse, introduktionskurser og Samspil), får skrevet i studievalgsportfolien. Det er vigtigt, at du har dialog med eleverne om aktiviteten, så du kan spore dem ind på relevante refleksioner
  • Tydeliggøre sammenhæng ml. UPV, handleplaner, vejledningsplaner, UJ-aktiviteter og studievalgsportfolio 

 

Du kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.