Skip Navigation

Introduktionskurser

På introduktionskurser møder du forskellige ungdomsuddannelser i løbet af en uge. Her vil du opleve, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse.

På introduktionskurser får du mulighed for:

 • At opleve det sociale og faglige på uddannelserne
 • At opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer
 • At danne egne indtryk af indhold og krav
 • At se og møde elever som går på uddannelsen
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og job

 

Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvor du skal hen på introduktionskurser, og at du besøger uddannelserne i den rækkefølge, du er tilmeldt. Selvom du ønsker en bestemt rækkefølge, kan det godt være, at uddannelsesvejlederen er nødt til at ændre på den:

 • Der hvor du skal møde mandag-tirsdag, skal du være mandag-tirsdag
 • Der hvor du skal møde onsdag-torsdag, skal du være onsdag-torsdag

Du må IKKE selv bytte om.

Før du skal afsted, kan du se i Uno Ung, hvilken uddannelse du er tilmeldt. 

Før du og dine kammerater skal på introduktionskurser, skal I arbejde med uddannelserne generelt og lokalt. 

Som forberedelse til introduktionskurser skal du:

 • Undersøge de ungdomsuddannelser du skal møde
 • Forberede spørgsmål til uddannelserne

Før introduktionskurser

En tegnet grå figurer uden ansigt, som tegner på et stykke papir med en blyant

Hvordan stiller du gode spørgsmål?

Find skemaet med de uddannelser, som du undersøgte på uddannelser.horsens.dk og tænk over, hvilke spørgsmål du endnu ikke har fået svar på: 

 • Start først med at sidde for dig selv og overveje, hvilke spørgsmål du vil stille

 • Fortæl hinanden to og to, hvilke spørgsmål I har valgt at stille 

 • I skal prøve at samle alle jeres spørgsmål sammen. Du må gerne blive inspireret af de andres spørgsmål og føje dem til din egen liste, så du er klar til at stille mange spørgsmål, når I skal møde ungdomsuddannelserne.

Efter introduktionskurser

2 grå ansigtsløse tegnefigurer med et spørgsmålstegn og et udråbstegn på skudrene

Hvad oplevede I?

I skal nu i grupper drøfte jeres oplevelser. 

 • I skal drøfte oplevelserne med hinanden ud fra disse spørgsmål:
  • Nævn to ting, der overraskede dig/du ikke havde forestillet dig.
  • Nævn to gode ting ved introduktionskurser.
  • Nævn to ting der har været svære/kunne være bedre.
  • Hvordan påvirker besøgene dine tanker om din fremtid?
 • Bagefter vælger du de tre ting, som kendetegner dine oplevelser: Det kan fx være de ting, der har overrasket dig mest.
 • De tre ting fremlægges for resten af klassen.
To tegnede grå figurer uden ansigt, der bærer et grønt skilt med teksten Follow

Opfind en uddannelse

Tænk hvis man kunne skabe en uddannelse, der passede lige præcist til det, man gerne selv ville. Det får du nu muligheden for, når du sammen med tre kammerater skal finde frem til, hvad der er de vigtigste ting for jer, hvis I skulle lave jeres helt egen uddannelse.

 • Først skal du arbejde 5 minutter helt for dig selv. Du skal skrive ting ned på Post-its, som er vigtige for dig ved fremtidig uddannelse. Der må kun stå én ting på hver Post-It, men du må lave lige så mange, som du kan nå. Skriv så stort, at det kan læses på afstand.
 • Nu skal du præsentere ideerne for dine tre kammerater. På skift tager I en Post-It og læser højt, hvad der står på den og forklarer kort, hvad I mener. De øvrige lytter.
 • Sammen skal I nu finde de tre ting, der er vigtigst for jer ved fremtidig uddannelse. I må ikke se begrænsninger eller forholde jer til, om ting kan lade sig gøre eller ej.
 • Præsentér gruppens tre ideer for klassen.
Ikonmenneske med spøgsmålstegn

Uddannelsesinterview

Du skal lave et interview med en kammerat og huske at skrive svarene ned, så du evt. kan præsentere dem for klassen.

Interviewet skal indeholde 10 spørgsmål. Det kan fx være:

 • Hvordan oplevede du, at hverdagen på ungdomsuddannelsen var anderledes end den hverdag I har i skolen, ud fra det I fik fortalt?
 • Hvordan adskilte de opgaver I fik stillet sig fra de opgaver I får på skolen?
 • Hvordan oplevede du, at ungdomsuddannelserne fik præsenteret deres hverdag? Hvad oplever du er anderledes, end det I kender?
 • Hvordan kan du bruge dine erfaringer fra introduktionskurserne i din videre planlægning af fremtiden?
 • Find selv på flere spørgsmål...
Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Du har deltaget i en uddannelses- og jobaktivitet og fået nye erfaringer. Derfor skal du nu finde din studievalgsportfolio frem og få dine tanker skrevet ned: 

 • Åben Uno Ung
 • Nederst på siden under dokumenter finder du din studievalgsportfolio
 • Under 'Aktivitet' skal du skrive om dine tanker og oplevelser - både de gode og dårlige. Forhåbentlig kan du også skrive noget om, hvorvidt du er blevet klogere på dine egne styrker og interesser
 • Du og dine forældre kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.