Skip Navigation

Introduktionskurser

I Horsens Kommune skal alle elever på introduktionskursus i 8. klasse. 

På introduktionskurser møder eleverne forskellige ungdomsuddannelser i løbet af fire dage. De oplever, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse.

På introduktionskurser får eleverne mulighed for:

 • At opleve det sociale og faglige på uddannelserne
 • At opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer
 • At danne egne indtryk af indhold og krav
 • At se og møde elever som går på uddannelsen
 • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og job

Lærernoter til for- og efterbehandling

Mennesker i en hal

Hvilke uddannelser kan du besøge?

Du kan med fordel bruge lidt tid i plenum på at lade eleverne dele den viden de har samlet:

 • Forskelle og ligheder på de uddannelser, der er undersøgt
 • Hvad overraskede dem mest ved det de så/oplevede?
 • Hvad mangler de fortsat viden om?
 • osv.
Ikon menneske der kommer ud af en farvet PC skærm

Evaluering

Deadline for besvarelse er senest fredag d. 8. april, men få gerne dine elever til at svare hurtigst muligt efter de fire dage, så de har oplevelsen i frisk erindring. 
Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio er at finde i Uno Ung og er et redskab til at samle alle de erfaringer eleven gør sig i forbindelse med vejledningsaktiviteter.

Studievalgsportfolien skal følge eleven gennem udskolingen og videre i ungdomsuddannelsesforløbet og være bindeled til fremtidigt uddannelsesvalg.

I slutningen af 9. eller 10. klasse er arbejdet med studievalgsportfolio afsluttet i grundskolen, og dokumentet overføres sammen med uddannelsesplanen via www.optagelse.dk til den ønskede ungdomsuddannelse.

 

Din opgave som lærer:

 • Præsentere elever og forældre for studievalgsportfolio
 • Sørge for, at eleverne efter endt UJ-aktivitet (Skills Stafetten, uddannelsesmesse, introduktionskurser og Samspil), får skrevet i studievalgsportfolien. Det er vigtigt, at du har dialog med eleverne om aktiviteten, så du kan spore dem ind på relevante refleksioner
 • Tydeliggøre sammenhæng ml. UPV, handleplaner, vejledningsplaner, UJ-aktiviteter og studievalgsportfolio 

 

Du kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.