Skip Navigation

Kollektiv vejledning

I dette materiale finder du opgaver til forløbet om kollektiv vejledning, som du skal deltage i, i løbet af 7. klasse. 

I 7. klasse møder du din uddannelsesvejleder for første gang. Vejlederen vil fortælle dig og dine klassekammerater om uddannelsessystemets opbygning og om ungdomsuddannelserne.

Du vil også høre om uddannelsesparathedsvurdering og få vist forskellige steder, hvor du kan finde information - eksempelvis UddannelsesGuiden (ug.dk), som er en stor hjælp, når du og dine forældre skal snakke om uddannelse i løbet af de kommende år.

Før Kollektiv vejledning

en trappe med vejledningsaktiviteterne i 7.-9. klasse på trinnene - øverst en dør med forskellige ungdomsuddannelser bag

Hvad er uddannelsesvejledning?

Kort om uddannelsesvejledningen

  • Alle elever i 7-10. klasse får kollektiv vejledning
  • Nogle elever får gruppe- og/eller individuel vejledning
  • Alle elever deltager i løbet af 8. og 9. klasse i uddannelses- og jobaktiviteter som et led i vejledningen

 

I kollektiv vejledning i 7. klasse, skal du:

  • Kende til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser samt lære om ligheder og forskelle
  • Kende til ungdomsuddannelsernes adgangskrav og generelt være bekendt med uddannelsesparathedsvurderingerne 
  • Have kendskab til Uno Ung, UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning 

 

Udover det du skal arbejde med i kollektiv vejledning i år, kommer du i 8. og 9. klasse til at opleve mange spændende aktiviteter, der skal gøre dig klogere på dine uddannelsesmuligheder. 

 


2 grå ansigtsløse tegnefigurer med et spørgsmålstegn og et udråbstegn på skudrene

Hvor finder du ungdomsuddannelserne?

Ved at følge dette link kommer du ind på et kort over Horsens og omegn.

På kortet er en række tal, der markerer alle ungdomsuddannelserne.

Måske ved du hvilke ungdomsuddannelser, der ligger hvor, og hvilke uddannelser du kan tage det pågældende sted.

Hvis ikke, må du klikke på tallet og finde oplysningerne ved hjælp af deres hjemmeside. Udfyld skemaet.

 

Et kompes hvor den røde pil peger på teksten Career

Opgave med Jobkompasset

Et af redskaberne på ug.dk hedder Jobkompasset. Du kan finde Jobkompasset ved at skrive det i søgefeltet på ug.dk eller gå til menuen værktøjer.

Når du går ind på Jobkompasset, ser du en række forskellige arbejdsområder. Vælg et af dem, du gerne vil undersøge nogle job indenfor. 

Når du er kommet ind på et af områderne, skal du:

  • Vælge fem job du vil undersøge
  • Skrive dem i dokumentet
  • Klikke et job frem ad gangen og kopiere den korte tekst, der kommer op og sæt den i dokumentet
  • Vælge et af dem og udfyld ’Tjek et job ud’ for det ene job.