Skip Navigation

Skills Stafetten

Hvert år dyster de bedste elever fra erhvervsuddannelserne i deres fag til DM i Skills. I forbindelse med "det rigtige" DM i Skills, bliver DM i Skills Stafetten afviklet. Det er en event for alle 8. klasser i hele Danmark. 

Skills Stafetten handler om at afprøve skills indenfor forskellige fag på erhvervsuddannelserne.

Eleverne dyster først i skolemesterskaber.

Det bedste hold fra hver klasse går videre til lokalmesterskaber, hvor omkring 70 hold fra Horsens og Hedensted kæmper mod hinanden. 

De fire bedste hold fra lokalmesterskaber går videre til DM.

Lærernoter til for- og efterbehandling

Ikonmenneske med gul hjelm der er ved at bygge en rød mur af mursten

Tip en 8'er

Du finder de rigtige svar til "Tip en 8'er" her.

 

Undersøgelser viser, at mange unge fravælger erhvervsuddannelser, fordi de ikke ved, at man kan læse videre bagefter. Det er vigtigt, at eleverne præsenteres for, at man også kan læse videre, hvis man tager en EUD. 

I kan med fordel drøfte videoen og spørgsmålene fra "tip en 8'er" på klassen efterfølgende.

Ikonmenneske med spøgsmålstegn

Hvilke uddannelser finder du hvor?

Det er en god idé at samle op på denne opgave på klassen ved at give eleverne mulighed for at fortælle, hvilke uddannelser de har fundet, så de får indblik i, hvor mange der findes. 

Lad eleverne komme med bud på, hvad man laver på de forskellige uddannelser og tag gerne en snak om, hvad det kræver samt hvilke muligheder det giver. 

En tegnet grå figurer uden ansigt, der sidder på bogstaver som danner ordet THINK

RefleksionsLUDO

Du finder spillepladen til RefleksionsLUDO her. Spilleplade skal kopieres i A3, da den er lavet i det format.

Du finder reglerne her.

Du skal kopiere en spilleplade til hver 4 elever. Du skal bruge en terning pr. gruppe, og du eller de skal finde fire spillebrikker til hver elev.

Det kan være en god idé at give eleverne et eksempel på en sætning for at spore dem ind på opgaven:

En elev lander på praktisk og siger: 

"Jeg kan godt lide, at man laver noget praktisk på erhvervsuddannelserne"

Hver af de tre andre stiller et spørgsmål:

1. elev: Hvorfor kan du det?

2. elev: Hvordan oplevede du det på skolen vi var på?

3. elev:....

Så må den næste elev slå med terningen. 

Ikon menneske der kommer ud af en farvet PC skærm

Evaluering

Deadline for besvarelse er senest fredag d. 1. oktober, men sørg gerne for, at dine elever svarer hurtigst muligt, mens de har oplevelsen i frisk erindring.
Ikon menneske der er ved at lægge den sidste brik i et puslespil

Studievalgsportfolio

Studievalgsportfolio er at finde i Uno Ung og er et redskab til at samle alle de erfaringer eleven gør sig i forbindelse med vejledningsaktiviteter.

Studievalgsportfolien skal følge eleven gennem udskolingen og videre i ungdomsuddannelsesforløbet og være bindeled til fremtidigt uddannelsesvalg.

I slutningen af 9. eller 10. klasse er arbejdet med studievalgsportfolio afsluttet i grundskolen, og dokumentet overføres sammen med uddannelsesplanen via www.optagelse.dk til den ønskede ungdomsuddannelse.

 

Din opgave som lærer:

  • Præsentere elever og forældre for studievalgsportfolio
  • Sørge for, at eleverne efter endt UJ-aktivitet (Skills Stafetten, uddannelsesmesse, introduktionskurser og Samspil), får skrevet i studievalgsportfolien. Det er vigtigt, at du har dialog med eleverne om aktiviteten, så du kan spore dem ind på relevante refleksioner
  • Tydeliggøre sammenhæng ml. UPV, handleplaner, vejledningsplaner, UJ-aktiviteter og studievalgsportfolio 

 

Du kan læse mere om studievalgsportfolio på Undervisningsministeriets hjemmeside og på UG.