Skip Navigation

Samarbejdsforløb Social- og Sundhedsskolen

I dette forløb skal du og din klasse samarbejde med Social- og Sundhedsskolen (SOSU), hvor I skal opleve erhvervsuddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

Skolen har afdelinger i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding med ca. 800 årselever. 

Læs mere om SOSU her.

Efter besøget - Opgave 1

Efter oplevelsen med SOSU skal I to og to overveje følgende spørgsmål.

 • Hvilke egenskaber skal man have, hvis man skal passe børn, voksne med misbrug og/eller
  handicap, ældre?
 • Hvilke egenskaber skal andre hjælpefunktioner
  i samfundet som for eksempel politibetjente,
  gademedarbejdere, socialrådgivere, soldater,
  brandmænd og falckreddere have?

Snak til slut om jeres holdninger på klassen.

 

Efter besøget - Opgave 2

Når du sammen med din klasse har gennemført forløbet, skal du først sammen med et par kammerater og dernæst på klassen forsøge at svare på flg. spørgsmål:

 • Hvilke forskelle og ligheder er der på de forskellige aktiviteter, du har været igennem?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der på de forskellige uddannelser, du har mødt? 
 • Hvilke forskelle og ligheder er der i arbejdsmetoderne på de forskellige uddannelser?