Skip Navigation

Uddannelseshjælp

Sådan søger du om uddannelseshjælp

Meld dig ledig, hvis du vil søge uddannelseshjælp
For at søge uddannelseshjælp skal man først melde sig ledig – det gør man ved at møde personligt op i Ungdomscentret på Christiansholmsgade 23, 8700 Horsens.

Her skal man udfylde et visitationsskema og efterfølgende til samtale med en uddannelsesrådgiver. Såfremt øvrige betingelser er overholdt, vil du være berettiget til uddannelseshjælp fra den dag, hvor du melder dig ledig.

Ungdomscentret er åbent for henvendelser mandag-fredag fra 8:30-15:30, torsdag fra 8:30-17:00 og fredag fra 8:30-13:30. 

Betingelser for at få uddannelseshjælp

 • Du er under 30 år
 • Du har ikke en erhvervs-kompetencegivende uddannelse (se nedenstående). I så fald, skal du melde dig ledig i Jobcentret i stedet for.
 • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie, fx fordi du er blevet arbejdsløs eller syg
 • Du kan ikke forsørges af din ægtefælle
 • Du er ikke berettiget til at modtage anden støtte fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
 • Du har pligt til, at deltage i relevant tilbud.
 • Du skal stå til rådighed for job eller uddannelse eller en indsats rettet mod uddannelse.
 • Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk
 • Du skal søge forsørgelsesydelse/uddannelseshjælp digitalt på www.borger.dk – dette skal du gøre senest en uge efter, du har meldt dig ledig ved personligt fremmøde i Ungdomscentret.
 • Du har ikke formue på mere end 10.000,- for enlige. Du kan læse mere om reglerne for formue i Lov om aktiv socialpolitik § 14


Hvad er en erhvervskompetencegivende uddannelse? 

Hvis du har gennemført en eller flere af de fire uddannelser, som er oplistet herunder, har du en erhvervs-kompetencegivende uddannelse og kan ikke søge om uddannelseshjælp:

 • Erhvervsuddannelse
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Kombineret ungdomsuddannelse
 • Videregående uddannelse

Du er muligvis ikke berettiget til uddannelseshjælp hvis du 

 1. Er blevet student fra STX, HF, HTX m.fl. og har søgt eller forventer at søge optagelse på en uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også selvom du ikke modtager SU.
 2. Har afsluttet et grundforløb og søger elevplads, praktikplads eller læreplads.
 3. Er i perioden mellem to uddannelser. Eksempelvis hvis du har færdiggjort 9. eller 10. klasse, og har søgt - eller forventer at søge - videre i uddannelse, som eksempelvis FGU eller Learnmark.

For punkt 2 - 4 gælder særlige undtagelser: Hvis du er enlig forsørger og er i gang med en uddannelse, så kan du i op til to måneder søge et behovsbestemt tillæg i perioden mellem uddannelsens grund- og hovedforløb, eller i perioden mellem to uddannelser. Hvis du ikke har fundet en elev- lære- eller praktikplads to måneder efter afslutningen af et grundforløb, eller hvis du ikke bliver optaget på en videregående uddannelse, kan du efterfølgende søge om uddannelseshjælp.

OBS: Man kan ikke få uddannelseshjælp med tilbagevirkende kraft. 

Uddannelseshjælp er en midlertidig ydelse.

Luk alle
Åbn alle
Ben med tennissko der står ved en gul streg foran skoene er der en tredeltpil der viser til højre, venstre og ligeud

Kontakt

Ungdomscentret

Christiansholmsgade 23
8700 Horsens
Telefon: 76 29 30 80
Send sikker mail (kræver NemId)
Telefontider:
Mandag - onsdag 8:30 til 15:30
Torsdag 8:30 til 17:00
Fredag 8:30 til 13:30